Civilingenjör via Marinkraft

Civilingenjörer är individer som i första hand är tänkta att arbeta inom ny och framtida teknik inom deras olika specialistområden. Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad där all tänkbar teknisk kunskap är önskvärd på en högre nivå.

Inom yrkessjöfarten och varvsindustrin och övrig marin verksamhet så är det vanligt som t.ex.:

 • Fartygstekniker
 • Fartygskonstruktörer
 • Chefsmaskinist
 • Teknisk projektledare
 • Teknisk specialist

Liksom många andra yrkesgrupper så står även civilingenjörer inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis vara hård.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

 

Rekrytering av civilingenjör för jobb i hela Sverige

Rekrytering av civilingenjör och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra civilingenjör så kan vi snabbt ge er rätt individ, med rätt kompetens och rätt erfarenhet, för jobb åt företag i hela Sverige.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella civilingenjörer med erfarenhet av att arbeta i en marin miljö.

 • Ha kunskap och erfarenhet om antingen den marina yrkessjöfarten och/eller rederiernas förutsättningar
  och/eller ha kunskap och erfarenhet av de tekniska behoven i hamnar, varvsnäringen och den marina industrin
 • Förstå kundernas krav och behov
 • Slutföra arbetet och uppfylla mål och kvoter
 • Jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

 

CIVILINGENJÖR MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder civilingenjör en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som civilingenjör inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså en stor möjlighet att själv påverka din inkomst.

 

REKRYTERA CIVILINGENJÖRER MED RÄTT KOMPETENS FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra civilingenjörer har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer och alla våra kandidater arbetar självständigt. Givetvis har de också rätt erfarenhet för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en civilingenjör.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, projektledare och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering av en civilingenjör!