Sjökapten via Marinkraft

Sjökapten är en titel på den som avlagt sjökaptensexamen samt erhållit sjökaptensbrev. En kapten har rätt att tjänstgöra till sjöss som befälhavare, överstyrman och styrman på alla svenska handelsfartyg.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Rekrytering av sjökapten för jobb i hela Sverige

Rekrytering av rätt typ av kapten för ditt behov oavsett om det är inomskärs, utomskärs eller havsgående fartyg utför vi på Marinkraft.

Vi på Marinkraft vägleder alltid våra resurser till att passa in i ditt sammanhang och behov. Vi har en stor erfarenhet av marina rekryteringar och absolut koll över vad som verkligen utmärker en bra sjökapten ifrån en sämre, vilket ger att vi kan verkligen leverera rätt typ av sjökapten, med rätt kompetens som passar till ditt tema och för jobb inom alla rederier i hela Sverige och utomlands.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella sjökaptener som har god förståelse för hur olika fartyg fungerar:

  • Förstå hur arbetet med fartyg bedrivs på såväl svenskt som internationellt vatten
  • Förstå dina kunders krav och behov
  • Slutföra arbetet och uppfylla mål och kvoter
  • Jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

SJÖKAPTEN MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder kaptener en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som sjökapten inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder, så har du alltså goda möjligheter att själv påverka din inkomst.

REKRYTERA SJÖKAPTEN MED RÄTT KOMPETENS OCH AUKTORISATION FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla olika marina yrkesroller. Inom det marina så har vi ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer. Alla våra kandidater arbetar självständigt, självfallet har de också rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av olika kaptensroller.

Vi rekryterar även fartygsmekaniker, sjömän, sjöingenjörer, hamnarbetare och övrig personal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, härnäst ni vill rekrytera en kompetent sjökapten!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!