Sjökapten via Marinkraft

Sjökapten är en titel på den som avlagt sjökaptensexamen samt erhållit sjökaptensbrev. En kapten har rätt att tjänstgöra till sjöss som befälhavare, överstyrman och styrman på alla svenska handelsfartyg.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

 

Rekrytering av sjökapten för jobb i hela Sverige

Rekrytering av en sjökapten och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra sjökapten så kan vi snabbt ge er rätt sjökapten, med rätt kompetens, för jobb åt rederier i hela Sverige.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella sjökaptener som har god förståelse för hur olika båtmotorer fungerar:

  • Förstå hur arbetet med fartyg bedrivs på såväl svenskt som internationellt vatten
  • Förstå kundernas krav och behov
  • Slutföra arbetet och uppfylla mål och kvoter
  • Jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

 

SJÖKAPTEN MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder sjökapten en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som sjökapten inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså goda möjligheter att själv påverka din inkomst.

 

REKRYTERA SJÖKAPTEN MED RÄTT KOMPETENS OCH AUKTORISATION FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Inom det marina så har vi ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer. Alla våra kandidater arbetar självständigt, självfallet har de också rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en sjökapten.

Vi rekryterar även fartygsmekaniker, sjömän, sjöingenjörer, hamnarbetare och övrig personal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, härnäst ni vill rekrytera en kompetent sjökapten!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!