Automationsingenjör

Automationsingenjör är en av många tjänster som vi på Marinkraft är specialiserade på att rekrytera. Med år av erfarenhet och djupa kunskaper kring den marina yrkesvärlden så vet vi mycket väl vad som utmärker en bra automationsingenjör.

Vi på Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på marina tjänster.
Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenhet inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.
Oavsett om du är i behov av personal, eller om du är i behov av jobb som kräver just dina kompetenser – hos oss på Marinkraft har du kommit rätt!

Automationsingenjör kallas den som har ansvaret för utvecklingen, underhållet och reparation av all den automatiserad utrustning som arbetas med.

Samhället blir alltmer automatiserat, automatiserade anläggningar och industrirobotar är idag en essentiell del av alla industrier, så det behövs ingenjörer som ser till att ingenting blir stillastående så att verksamheten förblir fungerande.

Detta yrke har diverse namn och ett vanligt namn är styr- och reglertekniker eller styr- och reglermekaniker.


Vardagen som automationsingenjör

Som ingenjör inom automation så består ditt arbete utav installationer, att ställa in och köra igång automatiska anläggningar, samt att programmera de anläggningar som är datorstyrda.

Styrningen på dessa anläggningar kan vara elektroniska, pneumatiska (styrda med tryckluft), hydrauliska (styrda med hjälp av vätskesystem), mekaniska eller en kombination.

Som yrkesgrupp är du en eftertraktad resurs som besitter en kunskap som många arbetsgivare inom industri och energi- och fastighetsbolag frågar efter.

Liksom många andra branscher så står också automationsingenjörerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis vara hård.


REKRYTERA RÄTT AUTOMATIONSINGENJÖR

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller.

Våra ingenjörer inom automation har alltid ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer.

Alla våra kandidater arbetar självständigt, självfallet har de också rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en automationsingenjör.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, servicetekniker, projektledare, automationstekniker och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering av en automationsingenjör!

AUTOMATIONSINGENJÖR

Vanliga fråfor om automationsingenjör