Båtelektriker utbildning

Båtelektriker utbildning: En båtelektriker är en elektriker som är specialiserad på fartygsel och övrig maritima elinstallationer. Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad inom yrkessjöfarten, varvsindustrin och övrig marin verksamhet. Om du är båtelektriker och har rätt auktorisationer, så väntar dig ett varierande och fritt yrke, som många gånger förenar intresse och livsstil för den som väljer att arbeta inom branschen. Framtiden ser också lovande ut för dig som idag väljer att utbilda dig inom båtelektronik. Om du är utbildad elektriker i grunden och har ett intresse för yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte. Resten fixar vi med påbyggnadsutbildningar efter behov.

Båtelektriker: Behovet av utbildade båtelektriker

Den marina branschen har en stor efterfrågan på båtelektriker. Samtidigt är konkurrensen om båtelektriker med rätt kompetens och rätt auktorisationer för närvarande hård. Liksom många andra branscher så står elbranschen inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis vara hård. För dig som är båtelektriker och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för hur el fungerar i en marin miljö och därtill också har alla erforderliga auktorisationer så ser framtiden därför lovande ut. Som båtelektriker så behövs du i branschen – och branschen behöver dig!

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!