BÅTMEKANIKER

En båtmekaniker ansvarar för all form av underhåll till båten, detta inkluderar reparationer, installationer och periodiskt underhåll av båten för att försäkra dess funktionsduglighet.


Rekrytera

Nytt jobb?

Utbildningar

Båtmekaniker

För närvarande är båtmekaniker en yrkeskategori där det finns stor efterfrågan på kunniga personer med rätt kompetens och rätt auktorisation.
Under de kommande åren så förväntas många branscher stå inför stora pensionsavgångar – båtmekaniker är en yrkeskategori som kommer att påverkas utav detta. Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis vara hård.

Båtmekaniker är en resurs som behövs för Sveriges yrkessjöfart, så för den som tänkt utbilda sig till båtmekaniker, eller som redan är färdigutbildad, dina kompetenser inom mekanik kommer att vara en värdefull resurs även i framtiden.

Du som är båtmekaniker

Som båtmekaniker inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du en stor möjlighet att själv påverka din inkomst.
Du bör också vara medveten om att båtmekaniker för närvarande är en efterfrågad yrkeskategori och att konkurrensen om kompetent och erfaren personal tidvis kan vara stor.
Du tillhör en eftertraktad yrkesgrupp – och du behövs i branschen!

Att som företag hitta och rekrytera en båtmekaniker

Båtmekaniker är ett av de yrken som det råder stor brist på i Sverige. Det gör det extra svårt när man själv står i behov av en. Vi på Marinkraft är specialiserade på den marina näringen och tjänster som båtmekaniker. Vårt och ert nätverk, tillsammans med att vi ständigt jobbar med att skapa kontakt med nya båtmekaniker, och har byggt upp en kandidatbas, ger oss de bästa förutsättningarna för att hitta er båtmekaniker.  

Marinkraft hjälper er med kompetens där det behövs. Vi är dynamiska och sätter upp en individuell plan om vem och vad vi skall göra för att ni ska kunna rekrytera en båtmekaniker. Där igenom blir vårt mål samma som ert genom att vi stödjer er i denna rekrytering. För mer info besök gärna vår rekryteringssida.

Boat mechanic certificate

Att hitta just din arbetsgivare

Att ha rätt medarbetare är en avgörande faktor för dagens arbetsgivare, men även för dig som båtmekaniker. Därför har vi gjort det till vår uppgift att finnas där mellan arbetsgivare och arbetstagare i den marinan näringen och att bli proffs på att hitta det bolaget som uppfyller dina krav och önskemål.

Därför är det viktigt för oss att få reda på så mycket som möjligt om dig och dina erfarenheter som båtmekaniker, men även andra erfarenheter, drömmar, krav och mål. Både hårda och mjuka värden som kan vara eller bli avgörande för en bra arbetsmiljö för just dig.

Vi på Marinkraft är ett kompetensföretag som har specialiserat sig mot marina tjänster. Vi är därför ständigt i kontakt med företag som letar efter båtmekaniker, låt oss se vad som passar dig och dina mål.

Båtmotormekaniker

Vad tjänar man som båtmekaniker?

För att se aktuell lön för båtmekaniker klicka på länken nedan

Båtmotormekaniker

Hur utbildar jag mig till båtmekaniker?

Marinkraft jobbar med för att utöka utbudet av utbildningar i branschen.

Där vi idag har skapat och driver olika YH-utbildningar, riktade företagsutbildningar samt utbildningar för privatpersoner.

Läs gärna mer på vår sida om utbildning

VANLIGA FRÅGOR OM BÅTMEKANIKER

FUNDERAR DU PÅ DIN FRAMTID


Vår personal har både ett stort kontaktnät och erfarenhet inom branschen.
Det ger oss en unik fördel att hitta kvalificerad och kompetent personal till ditt företag.
I den marina världen finns en stor variation av yrkesroller, allt från befattningar till sjöss till arbeten på land.
Vi både rekryterar och bemannar många tjänster som mekaniker, ingenjörer och chefer. Marinkraft, gör det enkelt för HR avdelningen!