Civilingenjör utbildning

Civilingenjör utbildning är kanske något du undrar över. Vad krävs egentligen för att du ska kunna utbilda dig som civilingenjör?
Vilka egenskaper efterfrågas? Vilka kunskaper bör du besitta? Dessa och liknande frågor kan vi hjälpa dig att besvara.

Sedan 2014 hjälper vi företag att rekrytera den mest passande personal för deras diverse uppdrag. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Spontansökan

Civilingenjör utbildning

Civilingenjör utbildning: Civilingenjör är en yrkesexamen som motsvarar fem års heltidsstudier (300 högskolepoäng). Utbildningen är djup och bred, för att den blivande civilingenjören skall kunna sätta sig in i och med precision utföra olika uppgifter. Matematik genomsyrar utbildningen, med tyngdpunkt inom analys och linjär algebra. Beroende på inriktning kan även t.ex. datavetenskap, kemi, biologi, geologi, fysik, språk eller juridik förekomma i basblocket. Det följs upp med fördjupande kurser inom en eventuell underinriktning.

En lovande framtid väntar dig som utbildad civilingenjör

En erfaren och kunnig civilingenjör är en behövd resurs, både inom den marina yrkesvärlden och i resten av samhället. Om du är utbildad ingenjör, eller om du har funderingar på att utbilda dig, samtidigt som det finns ett  intresse för yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte att ta kontakt med oss!

Civilingenjör: Behovet av utbildade civilingenjörer

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på civilingenjörer. Liksom många andra yrkesgrupper så står civilingenjörna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om civilingenjörer med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är civilingenjör och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för utveckling inom den marina sektorn så ser framtiden därför lovande ut.

Som civilingenjör så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som är civilingenjör!

Liknande tjänster

  • Ingenjör inom data/elektronik
  • Ingenjör inom maskinteknik
  • IT-direktör
  • Projekteringsledare
  • Arbetsmiljöingenjör
  • Ingenjör
  • Ingenjör inom stål-  och metallindustrin
  • Tekniker

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!