Civilingenjör

Civilingenjör är en av många tjänster som vi på Marinkraft är specialiserade på att rekrytera. Med år av erfarenhet och djupa kunskaper kring den marina yrkesvärlden så vet vi mycket väl vad som utmärker en bra civilingenjör.

Vi på Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på marina tjänster.
Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenhet inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.
Oavsett om du är i behov av personal, eller om du är i behov av jobb som kräver just dina kompetenser – hos oss på Marinkraft har du kommit rätt!

Civilingenjör som profession är individer som i första hand har tänkt att arbeta inom ny och framtida teknik inom deras olika specialistområden.

Yrkeskategorin civilingenjörer är framför allt efterfrågad där all tänkbar teknisk kunskap är önskvärd på en högre nivå.

Vilket ger att det är en yrkeskategori som är eftersökta som specialister och tekniska projektledare inom sina områden.

Inom yrkessjöfarten, varvsindustrin samt övrig marin verksamhet så är det vanligt att civilingenjörer är exempelvis:

  • Fartygstekniker
  • Fartygskonstruktörer
  • Chefsmaskinist
  • Teknisk projektledare
  • Teknisk specialist

Liksom så många andra yrkesgrupper så står även civilingenjörer inför stora pensionsavgångar de kommande åren.

Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis bli hård, men också att kompetensen inom den enskilda specialistområdet.

Vi ser alltid till att matcha rätt form av utmaning för rätt typ av ingenjör, även en som vill byta specialistområde.


Bli rekryterad som civilingenjör med vår hjälp

Att ha rätt medarbetare på plats är idag en avgörande faktor för dagens arbetsgivare.

Rekrytering passar bäst för den som har behov av personal, men som samtidigt tänker långsiktigt – potential finns trots allt hos alla människor.

Rekrytering passar också er som kanske har svårt att avgöra vilken exakt kompetens ni är i behov av, eller så kanske ni helt enkelt saknar tiden att kunna genomföra en rekryteringsprocess med den kvalité ni önskar.

Ovanstående är förståeligt – på dagens arbetsmarknad finns otroligt kunniga och kompetenta individer, men att hitta rätt kan kännas som att leta efter en nål i en höstack med tanke på utbudet av personal som finns.

Vi på Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som har specialiserat sig mot marina tjänster.

Vi hjälper er som är i behov av rekrytering, och vi lovar er att vi kommer hjälpa er finna just den person, med den kompetens ni är i behov av, utan vidare svårigheter.


REKRYTERA CIVILINGENJÖRER MED RÄTT KOMPETENS FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller.

Våra civilingenjörer har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer och alla våra kandidater arbetar självständigt.

Givetvis har de också rätt erfarenhet för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en civilingenjör.

Vi rekryterar även fartygselektriker, Yachting Crew, hamnarbetare, industriarbetare, kock och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering av en civilingenjör.

AUTOMATIONSINGENJÖR, Civilingenjör

Civilingenjör FAQ