Elkraftsingenjör lön

Elkraftsingenjör lön: elkraftsingenjör är en yrkeskategori där det för närvarande finns en stor efterfrågan på kunniga personer med rätt och aktuell kompetens. Nyrekryteringar kommer sannolikt att behövas, då man räknar med att flera av dagens elkraftsingenjörer kommer att gå i pension inom de närmaste åren.

Lön elkraftsingenjör

Du som är elkraftsingenjör

  • Majoriteten av våra kunder erbjuder dig som elkraftsingenjör en fast lön efter ålder och erfarenhet samt därtill en mindre, rörlig, provisionsbaserad lön.
  • Som elkraftsingenjör inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså en stor möjlighet att själv påverka din inkomst.
  • Du bör också vara medveten om att elkraftsingenjörer för närvarande är en efterfrågad yrkeskategori och att konkurrensen om kompetent och erfaren personal tidvis kan vara stor.
  • Du tillhör en eftertraktad yrkesgrupp - och du behövs i branschen!

För dig som rekryterar elkraftsingenjörer

  • Majoriteten av våra kunder erbjuder sina elkraftsingenjörer en fast lön efter ålder och erfarenhet samt därtill en mindre, rörlig, provisionsbaserad lön.
  • Detta är dock inte ett ofrånkomligt krav, om ni har andra rutiner kring lönesättning inom ert företag så utgör inte det något hinder.
  • Du bör dock vara medveten om att elkraftsingenjör för närvarande är en efterfrågad yrkeskategori.
  • Konkurrensen om kompetent och erfaren personal kan tidvis kan vara hård.

Elkraftsingenjör löner

Lön för elkraftsingenjörer enligt Lönestatistik.se

Se statistik

Marinkraft rekryterar elkraftsingenjörer för jobb i hela Sverige

Rekrytering av elkraftsingenjörer och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst. Med absolut koll på vad som utmärker en bra elkraftsingenjör, så kan vi snabbt matcha rätt person med rätt företag för jobb i hela Sverige.

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!