Elkraftsingenjör utbildning

Elkraftsingenjör utbildning är kanske något du undrar över. Vad krävs egentligen för att du ska kunna utbilda dig som elkraftsingenjör?
Vilka egenskaper efterfrågas? Vilka kunskaper bör du besitta? Dessa och liknande frågor kan vi hjälpa dig att besvara.

Sedan 2014 hjälper vi företag att rekrytera den mest passande personal för deras diverse uppdrag. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Spontansökan

Elkraftsingenjör utbildning

Elkraftsingenjör utbildning: En elkraftsingenjör har stort fokus på olika elkraftssystem, och utbildningen till elkraftsingenjör är därmed fylld av både teori och praktisk kunskap.

Med en utbildning inom elkraftsteknik öppnar du många dörrar till en lovande karriär. Det finns många olika bolag som kan bli din framtida arbetsgivare, såsom nätbolag, industribolag eller konsultbolag.

Några yrkesroller som du kan välja efter en utbildning inom elkraftsteknik är:

  • driftingenjör
  • drifttekniker
  • elkraftsingenjör
  • produktionstekniker
  • serviceingenjör

En lovande framtid väntar dig som utbildad elkraftsingenjör

Framtiden ser också lovande ut för dig som idag väljer att utbilda dig inom el och elkraft. Om du är utbildad ingenjör i grunden och har ett intresse för yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte att ta kontakt med oss!

Elkraftsingenjör: Behovet av utbildade elkraftsingenjörer

Den marina branschen har en stor efterfrågan på elkraftsingenjörer. Många branscher står inför stora pensionsavgångar de kommande åren, och elbranschen är en av många branscher som kommer att påverkas.
Konkurrensen om elkraftsingenjörer med rätt kompetens och rätt erfarenhet är för närvarande hård. För dig som är elkraftsingenjör och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för hur el fungerar i en marin miljö och därtill också har alla erforderliga auktorisationer väntar en lovande framtid.

Som elkraftsingenjör så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som är en utbildad elkraftsingenjör!

Liknande tjänster

  • Elkrafttekniker
  • Ingenjör inom energi och elkraft
  • Ingenjör
  • Tekniker

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!