Elkraftsingenjör via Marinkraft

Elkraftsingenjör kan vara något dig som är en utbildad elektriker, då dina kompetenser inom eldistribution, elsäkerhet och nätplanering är precis vad som krävs för att bli en skicklig elkraftsingenjör. Om du är en ingenjör i grunden så kan elkraft vara just ditt specifika område att specialisera sig inom.

Produktionen av el är idag en av de viktigaste funktionerna i vårt moderna samhälle och många av Sveriges energiföretag står idag inför omfattande förändringar. Detta görs för det första för att företagen ska kunna effektivisera sina produktions- och distributions anläggningar, och för det andra så att alternativa, mer miljövänliga alternativ ska kunna utvecklas och implementeras.

Yrkeskategorin elkraftsingenjör är framför allt efterfrågad inom yrkessjöfarten, varvsindustrin och övrig marin verksamhet. Liksom många andra branscher så står också ingenjörer generellt inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis vara hård.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

 

Elkraftsingenjör: Ett yrke som behövs nu och i framtiden

Lika brett som en ingenjörs möjligheter är att specialisera sig, lika breda och varierande kan deras arbetsuppgifter vara. Ett vanligt arbetsområde, för just ingenjörer som specialiserar sig inom el är kraftverk och kraftnät.

Som elkraftsingenjör så jobbar du med allt från konstruktion av - inte alltför förvånande - elkraftsutrustning och elkraftssystem till driftsättning, optimering, effektivisering och service och underhåll av allt detta.

Framförallt två sektorer i samhället håller elkraftsingenjörer sysselsatta: konsultbranschen samt tillverkningsindustrin, men även byggbranschen förser elkraftsingenjörer med stimulans. Det är företagets storlek, och individens utbildningsnivå som påverkar en elkraftsingenjörs arbetsuppgifter.

Två väldigt vanliga uppgifter för en elkraftsingenjör är nätplanering, vilket innebär att man håller koll på i vilket skick nätet är i, samt att man justerar de fel och brister som kan finnas, samt projektering.

Tröttnar man något på den teoretiska aspekten av ingenjörsyrket, så kan man agera som beredningstekniker för att få en något mer praktiskt arbetsuppgift. Ens ansvar ligger då i att planera arbetet så att allt går så smidigt som möjligt, att man beställer materialet som behövs i rätt mängd, samt att man planerar var och hur detta material ska levereras.

 

Rekrytering av elkraftsingenjörer för jobb i hela Sverige

Rekrytering av en elkraftsingenjör och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra elingenjör så kan vi snabbt ge er rätt ingenjör, med rätt kompetens och rätt erfarenhet, för jobb åt företag i hela Sverige.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella ingenjörer inom just all form av el, elkraft eller energi. Våra elkraftsingenjörer förstår samspelet och behovet av el i en marin miljö, framförallt, och har alla erforderliga kompetenser för att:

  • Förstå antingen den marina yrkessjöfarten och/eller rederiernas el och elberoende
  • Förstå behoven och beroendet av el i hamnar, varvsnäringen och den marina industrin
  • Förstå kundernas krav och behov
  • Slutföra arbetet och uppfylla mål och kvoter
  • Kunna jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

 

ELKRAFTSINGENJÖRER MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder en elkraftsingenjör en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som elkraftsingenjör inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså en stor möjlighet att själv påverka din inkomst.

 

REKRYTERA ELKRAFTSINGENJÖRER MED RÄTT KOMPETENS OCH AUKTORISATION FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra elkraftsingenjörer har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer och alla våra kandidater arbetar självständigt. Givetvis har de också rätt erfarenhet för era uppdrag.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en elkraftsingenjör.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, projektledare och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering av en elkraftsingenjör!

 

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!