Elkraftsingenjör

Elkraftsingenjör är en av många tjänster som vi på Marinkraft är specialiserade på att rekrytera. Med år av erfarenhet och djupa kunskaper kring den marina yrkesvärlden så vet vi mycket väl vad som utmärker en bra elkraftsingenjör.

Vi på Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på marina tjänster.
Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenhet inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.
Oavsett om du är i behov av personal, eller om du är i behov av jobb som kräver just dina kompetenser – hos oss på Marinkraft har du kommit rätt!

Elkraftsingenjör kan vara något för dig som är en utbildad elektriker, då dina kompetenser inom eldistribution, elsäkerhet och nätplanering är precis vad som krävs för att bli en skicklig elkraftsingenjör.

Om du är en ingenjör i grunden så kan elkraft vara just ditt specifika område att specialisera sig inom.

Produktionen av el är idag en av de viktigaste funktionerna i vårt moderna samhälle och många av Sveriges energiföretag står idag inför omfattande förändringar.

Detta görs för det första för att företagen ska kunna effektivisera sina produktions- och distributions anläggningar, och för det andra så att alternativa, mer miljövänliga alternativ ska kunna utvecklas och implementeras.

Yrkeskategorin elkraftsingenjör är framför allt efterfrågad inom yrkessjöfarten, varvsindustrin och övrig marin verksamhet. 

Liksom många andra branscher så står också ingenjörer generellt inför stora pensionsavgångar de kommande åren.

Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis vara hård.


Elkraftsingenjör: Ett yrke som behövs nu och i framtiden

Lika brett som en ingenjörs möjligheter är att specialisera sig, lika breda och varierande kan deras arbetsuppgifter vara.

Ett vanligt arbetsområde, för just ingenjörer som specialiserar sig inom el är kraftverk och kraftnät.

Som elkraftsingenjör så jobbar du med allt från konstruktion av – inte alltför förvånande – elkraftsutrustning och elkraftssystem till driftsättning, optimering, effektivisering och service och underhåll av allt detta.

Framförallt två sektorer i samhället håller elkraftsingenjörer sysselsatta: konsultbranschen samt tillverkningsindustrin, men även byggbranschen förser elkraftsingenjörer med stimulans.

Det är företagets storlek, och individens utbildningsnivå som påverkar en elkraftsingenjörs arbetsuppgifter.

Två väldigt vanliga uppgifter för en elkraftsingenjör är nätplanering, vilket innebär att man håller koll på i vilket skick nätet är i, samt att man justerar de fel och brister som kan finnas, samt projektering.

Tröttnar man något på den teoretiska aspekten av ingenjörsyrket, så kan man agera som beredningstekniker för att få en något mer praktiskt arbetsuppgift.

Ens ansvar ligger då i att planera arbetet så att allt går så smidigt som möjligt, att man beställer materialet som behövs i rätt mängd, samt att man planerar var och hur detta material ska levereras.


REKRYTERA ELKRAFTSINGENJÖRER MED RÄTT KOMPETENS

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller.

Våra elkraftsingenjörer har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer och alla våra kandidater arbetar självständigt. Givetvis har de också rätt erfarenhet för era uppdrag.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en elkraftsingenjör.

Vi rekryterar även liftutbildning, konceptbemanning, kranförare, kustskeppare, lättmatros och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering av en elkraftsingenjör!

Elkraftsingenjör

Elkraftsingenjör FAQ