Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning i Stockholm och Online
Vi går igenom aktuella lagar och normer samt pratar bland annat om risker, förebyggande åtgärder, arbetsplanering, räddningsplanering, skötsel/underhåll och besiktning/kontroll/tillsyn.

Vi verifierar kunskapen inom fallskydd och certifierar personal i tid med en blandning av teori och praktik.

Fallskydd har ofta med tak och takarbete att göra med, men också med olika arbeten på hög höjd.
Fallskydd och fallskyddsutrustning är en viktig del av arbetet. Så att den som arbetar använder rätt sak vid tillfälle.

Fallskyddsutbildning är en del av vad Marinkraft jobbar med för att öka kompetensförsörjning och utveckling med den marina näringen som fokus. Fallskyddet har blivit allt viktigare på flera arbetsplatser där vi har våra resurser.
Vi samordnar och tillhandahåller utbildningar som våra kunder anser är relevanta.
Då vi samordnar utbildningar för stora delar av branschen samt våra goda kontakter med leverantörer kan vi hålla en bra prisbild.

Vad är fallskydd?

Den vanligaste orsaken till att arbetare omkommer eller blir allvarligt skadade på byggarbetsplatsen är fallolyckor.
Lagen säger att arbete som sker 2 meter över mark, måste ha genomfört förebyggande åtgärder.
Man måste helt enkelt ha en utbildning om fallskydd.

Arbeten med fallrisker är bland annat:

 • Takarbete
 • Fasadarbete
 • Håligheter som till exempel bjälklag
 • Stegarbete
 • Schaktkant
 • Montering av prefab
 • Bergarbete

Hur fungerar det?

Utbildningen sker på plats samt online och kommer gåt igenom alla aspekter av jobba på höjd.
Kursen kommer att ta hänseende till:

 • Förankring
 • Ergonomi
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Kontroll
 • Lagar, föreskrifter och förordningar
 • Praktiska övningar
 • Skötsel
 • Fallskyddssystem
 • Daglig tillsyn

Resultat

Efter utbildningen och testen kommer du vara certifierad för fallskydd.

Vi rekryterar även lots, marin jobb, marintekniska utbildningar, maskinist, matros och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Ansökningsformulär Fallskydd

Ansökningsformulär fallskydd

*” anger obligatoriska fält

Utbildningsform*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.