Fartygsarkitekt/båtarkitekt utbildning

Fartygsarkitekt/båtarkitekt utbildning:

För att kunna agera som fartygsarkitekt/båtarkitekt så behöver du utbilda dig som arkitekt. Arkitektutbildning är en utbildning som är 300 hp. Utbildningen är 5 år och de första 3 åren är lika för alla som går utbildningen och den avslutas med ett kandidatexamensarbete.

Det finns goda möjligheter att göra en del av arbetet utomlands. Arkitektexamen ger dig rätten att arbeta som arkitekt även i länder där yrket är reglerat och strängt skyddat. Vem som helst får inte utöva arkitektyrket med andra ord - för att agera som arkitekt krävs en utbildning.

 

Fartygsarkitekt/båtarkitekt: Behovet av utbildade fartygsarkitekter/båtarkitekter

Den marina branschen har en stor efterfrågan på fartygsarkitekter/båtarkitekter. Samtidigt är konkurrensen om fartygsarkitekter/båtarkitekter med rätt kompetens för närvarande hård. Liksom många andra branscher så står denna nödvändiga bransch inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis vara hård. Om du är fartygsarkitekt/båtarkitekt och har utbildningen, kompetensen och erfarenheten så väntar en lovande framtid på dig. Du behövs som fartygsarkitekt/båtarkitekt i branschen - och branschen behöver dina kunskaper!

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!