Fartygsarkitekt utbildning

Fartygsarkitekt utbildning är kanske något du undrar över. Vad krävs egentligen för att du ska kunna utbilda dig som fartygsarkitekt?
Vilka egenskaper efterfrågas? Vilka kunskaper bör du besitta? Dessa och liknande frågor kan vi hjälpa dig att besvara.

Sedan 2014 hjälper vi företag att rekrytera den mest passande personal för deras diverse uppdrag. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Spontansökan

Fartygsarkitekt utbildning

Fartygsarkitekt utbildning:

För att kunna agera som fartygsarkitekt så behöver du utbilda dig som arkitekt. Arkitektutbildning är en utbildning som är 300 hp. Utbildningen är 5 år och de första 3 åren är lika för alla som går utbildningen och den avslutas med ett kandidatexamensarbete.

Det finns goda möjligheter att göra en del av arbetet utomlands. Arkitektexamen ger dig rätten att arbeta som arkitekt även i länder där yrket är reglerat och strängt skyddat. Vem som helst får inte utöva arkitektyrket med andra ord – för att agera som arkitekt krävs en utbildning.

En lovande framtid väntar dig som utbildad fartygsarkitekt

Framtiden ser också lovande ut för dig som idag väljer att utbilda dig inom arkitektur. Om du är utbildad arkitekt i grunden och har ett intresse för yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte att ta kontakt med oss!

Fartygsarkitekt: Behovet av utbildade fartygsarkitekter

Den marina branschen har en stor efterfrågan på fartygsarkitekter. Samtidigt är konkurrensen om fartygsarkitekter med rätt kompetens för närvarande hård.

Liksom många andra branscher så står denna nödvändiga bransch inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Om du är fartygsarkitekt och har utbildningen, kompetensen och erfarenheten så väntar dig en lovande framtid.

Du behövs som fartygsarkitekt i branschen – och branschen behöver dina kunskaper som fartygsarkitekt!

Liknande tjänster

  • Arkitekt
  • Landskaplanerare
  • Byggnadskonstruktör
  • Samhällsplanerare
  • Planeringsarkitekt
  • Ingenjör
  • Sjöingenjör

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!