FARTYGSARKITEKT

Fartygsarkitekter har i uppgift att planera ett fartygs utformning och funktion från grunden och skapa konstruktionsritningar för fartyget.


Rekrytera

Nytt jobb?

Utbildningar

Fartygsarkitekt

För närvarande är fartygsarkitekt en yrkeskategori där det finns stor efterfrågan på kunniga personer med rätt kompetens och rätt erfarenhet.
Under de kommande åren så förväntas många branscher stå inför stora pensionsavgångar – utbildade fartygsarkitekter är en av många yrkesroller som kommer att påverkas. Konkurrensen om kompetent personal med rätt erfarenhet kan därför tidvis vara hård.

Fartygsarkitekter är en resurs som behövs för Sveriges yrkessjöfart, så för den som tänkt utbilda sig till fartygsarkitekt, eller som redan är färdigutbildad, din kompetens inom konstruktion, planering och arkitektur kommer att behövas även i framtiden.

De kan även bidra till att anpassa fartygs funktionalitet för att kunna utföra specifika uppgifter, samt konstruera lösningar som ökar fartygets användbarhet.

Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad inom varvsindustrin, rederier och övrig marin verksamhet.

Fartygsarkitekter jobbar med att anpassa fartyg, men även renoveringar av redan befintliga fartyg kan förekomma.

Att som företag hitta och rekrytera en fartygsarkitekt

Våra fartygsarkitekter har stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer och alla våra kandidater arbetar självständigt.

Givetvis har de också rätt erfarenhet för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en fartygsarkitekt.

Vi rekryterar även liftutbildning, konceptbemanning, kranförare, kustskeppare, lättmatros och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner när ni behöver rekrytera en fartygsarkitekt!

Att hitta just din arbetsgivare

Att ha rätt medarbetare är en avgörande faktor för dagens arbetsgivare, men även för dig som fartygsarkitekt. Därför har vi gjort det till vår uppgift att finnas där mellan arbetsgivare och arbetstagare i den marinan näringen och att bli proffs på att hitta det bolaget som uppfyller dina krav och önskemål.

Därför är det viktigt för oss att få reda på så mycket som möjligt om dig och dina erfarenheter som fartygsarkitekt men även andra erfarenheter, drömmar, krav och mål. Både hårda och mjuka värden som kan vara eller bli avgörande för en bra arbetsmiljö för just dig.

Vi på Marinkraft är ett kompetensföretag som har specialiserat sig mot marina tjänster. Vi är därför ständigt i kontakt med företag som letar efter fartygselektriker, låt oss se vad som passar dig och dina mål.

Vad tjänar man som fartygsarkitekt?

För att se aktuell lön för fartygsarkitekt klicka på länken nedan

Hur utbildar jag mig till fartygsarkitekt

Marinkraft jobbar med för att utöka utbudet av utbildningar i branschen.

Där vi idag har skapat och driver olika YH-utbildningar, riktade företagsutbildningar samt utbildningar för privatpersoner.

Läs gärna mer på vår sida om utbildning

VANLIGA FRÅGOR OM FARTYGSELEKTRIKER

FUNDERAR DU PÅ DIN FRAMTID


Vår personal har både ett stort kontaktnät och erfarenhet inom branschen.
Vi samarbetar med bl.a Rederi som du kan läsa om här
Det ger oss en unik fördel att hitta kvalificerad och kompetent personal till ditt företag.
I den marina världen finns en stor variation av yrkesroller, allt från befattningar till sjöss till arbeten på land.
Vi både rekryterar och bemannar många tjänster som mekaniker, ingenjörer och chefer. Marinkraft, gör det enkelt för HR avdelningen!