Fartygselektriker utbildning

Fartygselektriker utbildning är kanske något du undrar över. Vad krävs egentligen för att du ska kunna utbilda dig som fartygselektriker?
Vilka egenskaper efterfrågas? Vilka kunskaper bör du besitta? Dessa och liknande frågor kan vi hjälpa dig att besvara.

Sedan 2014 hjälper vi företag att rekrytera den mest passande personal för deras diverse uppdrag. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Spontansökan

Fartygselektriker utbildning

Fartygselektriker utbildning ger dig behörigheten att agera som fartygselektriker på Sveriges alla fartyg.

En fartygselektriker är en elektriker som är specialiserad på fartygsel och övrig maritima elinstallationer. Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad inom yrkessjöfarten, varvsindustrin och övrig marin verksamhet.

För att ha en giltig manskapsbehörighet efter 31 december 2016 (STCW Manila) krävs det att man uppfyller följande:

 • Sjömannen ska minst ha 12 månaders maskintjänstgöring. Denna tjänstgöring ska ha bestått i arbetsuppgifter som motsvaras av tjänstgöring i elektrisk verkstad. Tjänstgöringen ska även ha övervakats av en handledare som för uppgiften har relevanta och nödvändiga kunskaper.
 • En sjöman som innehar de kvalifikationer som Transportstyrelsen bedömer som likvärdiga med de som erhålls genom godkänd utbildning, samt har minst tre månaders maskintjänstgöring, kan bli behörig genom att visa dessa.
 • En sjöman som vill utbilda sig till fartygselektriker ska gå en av Transportstyrelsen godkänd utbildning samt tjänstgöra minst sex månader i fartygets maskinavdelning. I dagens läge (december 2016) är följande två utbildningsanordnare godkända av Transportstyrelsen för att ge utbildning till Fartygselektriker: Chalmers, tekniska högskolan i Göteborg, institutionen för sjöfart och marin teknik och Lindholmens tekniska gymnasium.

Med en utbildning som fartygselektriker väntar dig ett varierande och fritt yrke, som många gånger förenar intresse och livsstil om du väljer att arbeta inom branschen.

 

En lovande framtid väntar dig som utbildad fartygselektriker

Framtiden ser också lovande ut för dig som idag väljer att utbilda dig inom båtelektronik. Om du är utbildad elektriker i grunden och har ett intresse för yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte att ta kontakt med oss. Resten fixar vi med påbyggnadsutbildningar efter behov.

Fartygselektriker: Behovet av utbildade fartygselektriker

Den marina branschen har en stor efterfrågan på fartygselektriker. Många branscher står inför stora pensionsavgångar de kommande åren, och elbranschen är en av många branscher som kommer att påverkas.
Konkurrensen om fartygselektriker med rätt kompetens och rätt auktorisationer är för närvarande hård. För dig som är fartygselektriker och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för hur el fungerar i en marin miljö och därtill också har alla erforderliga auktorisationer så väntar dig en lovande framtid.

Som fartygselektriker så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som är en utbildad fartygselektriker!

 

 

Liknande tjänster

 • Installationselektriker
 • Serviceelektriker
 • Industrielektriker
 • Svagströmselektriker
 • Elektriker, marinelektronik
 • Marinelektriker, yrkessjöfart
 • Båtelektriker
 • Högspänningselektriker, anläggningsmontör
 • Elmontör

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring nu
+
Ring mig!