Konceptbemanning

Sjöbryggan

Sjöbryggan syftar till att omsätta kunskap från sjön till land. Här finns kaptener, styrmän och sjöingenjörer.

Sjögående personal jobbar i perioder till sjöss och motsvarande perioder är de lediga i land. I dessa perioder är det många som vill jobba extra och sjöbryggan är länken till jobbet i land. Kunskapsnivån är hög och flexibiliteten oslagbar.

Studiebryggan

Studiebryggan är en branschstödjande åtgärd lika mycket som en god tillgång för tillverkningsindustrin med väl motiverade studenter. De en tidig start i branschen då de bygger praktisk erfarenhet samtidigt som förståelsen för de teoretiska studierna ökar vilket ökar deras anställningsbarhet efter avslutade studier.

Specialistbryggan

Spetskompetens från vårt nätverk samlas under detta koncept. Här återfinns t.ex nautiker, ingenjörer, materialspecialister och övriga ansvarsroller. Många har en marin koppling med direkt översättbara erfarenheter till kunskapstunga branscher på land.

Varför konceptbemanning med Marinkraft?

Sjöbryggan, Studiebryggan och Specialistbryggan. Tre möjligheter för att få till bra konceptbemanning vi arbetat fram för att möta marknadens olika behov av kompetensförsörjning.

Vi kan med dessa kunskapstunga koncept tillgodose både kortsiktiga såsom långsiktiga behov hos våra kunder. Här finns sjögående personal som kaptener, styrmän, sjöingenjörer och studenter från våra marintekniska utbildningar.


Utbildning för privatpersoner

*” anger obligatoriska fält