Lättmatros utbildning

Lättmatros utbildning är kanske något du undrar över. Vad krävs egentligen för att du ska kunna utbilda dig som lättmatros?
Vilka egenskaper efterfrågas? Vilka kunskaper bör du besitta? Dessa och liknande frågor kan vi hjälpa dig att besvara.

Sedan 2014 hjälper vi företag att rekrytera den mest passande personal för deras diverse uppdrag. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Spontansökan

Lättmatros utbildning

Lättmatros utbildning:

För att kunna arbeta som lättmatros på Sveriges rederier och fartyg, så krävs en godkänd utbildning. Utbildningen, Riksrekryterande Sjöfartsutbildningen, finns på ett tiotal orter i Sverige och utbildar så att möjligheten finns att ansöka om en lättmatrosbehörighet och även, efter att ha seglat ihop 12 månader av däcktjänstgöring (samt med godkända kurser från gymnasieskolan) att ansöka om matrosbehörighet.

Du behöver även ha ett giltigt svenskt läkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW-Manila där det framgår att syn- och hörselkraven är uppfyllda.

En lovande framtid väntar dig som är lättmatros

Det finns möjlighet för vidareutbildning hos Sjöfartsverket inom nautisk utbildning om så önskas.

Om du har en önskan att vara på öppet vatten och utföra varierande och spännande arbetsuppgifter, så har du nog hittat rätt i utbildningen som lättmatros.

Många rederier söker efter lättmatroser, så tveka inte att ta kontakt med oss på Marinkraft om du har ett intresse för den marina verksamheten.

Lättmatros: Behovet av utbildade lättmatroser

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på utbildade lättmatroser. Trots att det tidvis kan vara tufft, ni lättmatroser behövs.

För dig som är lättmatros och som har utbildning, kompetensen, erfarenheten och förståelsen för utveckling inom den marina sektorn så väntar dig en givande framtid.

Som lättmatros så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som är en driven, och utbildad lättmatros!

Liknande tjänster

  • Sjökapten
  • Styrman
  • Lots
  • Matros

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!