Lots utbildning

Lots utbildning är kanske något du undrar över. Vad krävs egentligen för att du ska kunna utbilda dig som lots?
Vilka egenskaper efterfrågas? Vilka kunskaper bör du besitta? Dessa och liknande frågor kan vi hjälpa dig att besvara.

Sedan 2014 hjälper vi företag att rekrytera den mest passande personal för deras diverse uppdrag. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Spontansökan

Lots utbildning

Lots utbildning: Svenska lotsar utbildas internt vid Sjöfartsverket.

För att bli lots krävs att man är svensk medborgare, har sjökaptensbehörighet (dvs Sjökaptensbrevet ute) samt erfarenhet som seniorbefäl i handelsflottan.

Efter genomgången obligatorisk grundkurs, SGFL på fyra till sex veckor, praktiserar sedan lotsaspiranten tillsammans med utsedda kolleger i ett halvt till ett år i det område där man sedan ska lotsa.

Initialt börjar man med att lotsa mindre fartyg. Att få ”full styrsedel”, det vill säga att få lotsa alla förekommande fartyg (också hantering av bogserbåtar), tar flera år. På vissa lotsstationer dröjer det upp till fyra år innan man är fullt utbildad.

Rekrytering av utbildade lotsar behövs

Idag finns de ca 200 lotsar i Sverige (uppgift från juli 2019). Sjöfartsverket uppger att behovet att rekrytera nya lotsar är stort, bland annat på grund av pensionsavgångar.

Om du är utbildad sjökapten i grunden och har ett genuint intresse för yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte att ta kontakt med oss!

Lots: Behovet av utbildade lotsar

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på lotsar. Lotsyrket präglas av oregelbundna arbetstider och en riskfylld arbetsmiljö, vilket gör att det är fysiskt som psykiskt krävande och lotsar pensioneras vid 60 års ålder. Det finns därför en närmast konstant efterfrågan på erfarna lotsar.

För dig som är lots och har kompetens, erfarenhet och ”full styrsedel” så väntar en lovande framtid dig.

Som lots så behövs du inom sjöfarten – och sjöfarten behöver dig som är utbildad lots!

Liknande tjänster

  • Sjökapten
  • Sjöingenjör

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!