Lots

Lots är en av många tjänster som vi på Marinkraft är specialiserade på att rekrytera. Med år av erfarenhet och djupa kunskaper kring den marina yrkesvärlden så vet vi mycket väl vad som utmärker en bra lots.

Vi på Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på marina tjänster.
Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenhet inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.
Oavsett om du är i behov av personal, eller om du är i behov av jobb som kräver just dina kompetenser – hos oss på Marinkraft har du kommit rätt!

Lots: I Sverige har alla fartyg som är över 70 meter långa eller 14 meter breda lotsplikt och befälhavaren är då skyldig att anlita lots på svenskt inre vatten. 

En lots är en vägvisare inom yrkessjöfarten och anlitas när fartyg över en viss storlek ska anlöpa hamn eller passera speciellt svåra områden.

  • Hamnlotsar – anlitas när fartyg över en viss storlek ska anlöpa hamn
  • Coastal Pilots – anlitas när fartyg ska passera speciellt svåra områden
  • Deep Sea Pilots – havslotsar som biträder fartygsbefälhavaren med navigation i öppet hav
  • Canal Pilots – kanallotsar som lotsar båtar på delar av kanaler och andra inlandssjövägar (vanligt förekommande i Tyskland)

Det är lotsen som ansvarar för fartygets framfart och säkerheten i farleden men det är alltid hos befälhavaren det totala ansvaret ligger.


Bli rekryterad som lots med vår hjälp

Att ha rätt medarbetare på plats är idag en avgörande faktor för dagens arbetsgivare.

Rekrytering passar bäst för den som har behov av personal, men som samtidigt tänker långsiktigt – potential finns trots allt hos alla människor.

Rekrytering passar också er som kanske har svårt att avgöra vilken exakt kompetens ni är i behov av, eller så kanske ni helt enkelt saknar tiden att kunna genomföra en rekryteringsprocess med den kvalité ni önskar.

Ovanstående är förståeligt – på dagens arbetsmarknad finns otroligt kunniga och kompetenta individer, men att hitta rätt kan kännas som att leta efter en nål i en höstack med tanke på utbudet av personal som finns.

Vi på Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som har specialiserat sig mot marina tjänster.

Vi hjälper er som är i behov av rekrytering, och vi lovar er att vi kommer hjälpa er finna just den person, med den kompetens ni är i behov av, utan vidare svårigheter.


REKRYTERA LOTS MED RÄTT KOMPETENS OCH FÖR DITT UPPDRAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra lots har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer.

Alla våra kandidater arbetar självständigt, självfallet har de också rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en lots.

Vi rekryterar även skeppsmäklare, skrovtekniker varvsupport, specialistbryggan, studiebryggan, styrman och övrig personal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, härnäst ni vill rekrytera en kompetent lots!

Lots

Lots FAQ