Anna Harling


personligt motto

Motton är för bra för att bara ha ett utav så jag har många. En av mina närmaste väninnor sa; – Det kan lika gärna gå bra.
Det tog jag fasta på och lever efter för det ligger mycket i det.

Varför valde jag detta yrke?

Från allra första början var det när jag förstod att jag kunde få betalt för någonting jag älskade som vid den tiden var att köra båt och vara ute i skärgården. Hur blir det bättre än så tänkte jag och började plugga klass VII.

Efter att jag studerat färdigt vill jag gärna göra en insats, betala tillbaka så att säga. Skärgården har gett mig mycket och har betytt mycket för mig under min uppväxt. Att arbeta aktivt för en sjösäker skärgård, att bli farledstekniker, var som ett kall för mig och jag älskade det!

Med tiden har det ena lett till det andra och i dag är jag en del av ett konstant pågående arbete med saker som intresserar mig. Marinkraft arbetar hela tiden aktivt med att skapa förutsättningar för människor och företag/branscher. Detta kan vara genom relevanta utbildningar där det råder arbetsbrist. Vi rekryterar och bemannar, utbildar och utvecklar vår verksamhet inom spännande områden och det tycker jag är både givande och roligt!

Vad är roligast med yrket?

Mina kollegor. 

När man spenderar många år i en besättning formar det ens personlighet. Jag har alltid tycket om att ingå i en besättning.

På Marinkraft fungerar vi som en besättning på land och det är härligt! Jag uppskattar att vi ständigt arbetar med att förbättra möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare i en bransch jag håller kär.

Vad rekommenderar jag andra som är intresserade?

Att inte vara så naiv och romantisera. Ta reda på vad som faktiskt gäller när det kommer till det yrke du är intresserad utav och hur du når målet på bästa sätt.

Läs här om månadens tekniska sjöglimt 5 och månadens tekniska sjöglimt 6.

FUNDERAR DU PÅ DIN FRAMTID


Vår personal har både ett stort kontaktnät och erfarenhet inom branschen.
Vi samarbetar med bl.a Rederi som du kan läsa om här
Det ger oss en unik fördel att hitta kvalificerad och kompetent personal till ditt företag.
I den marina världen finns en stor variation av yrkesroller, allt från befattningar till sjöss till arbeten på land.
Vi både rekryterar och bemannar många tjänster som mekaniker, ingenjörer och chefer. Marinkraft, gör det enkelt för HR avdelningen!

TEKNISKA YH-UTBILDNINGAR som Vi rekommenderar

Företag vi samarbetar med