Anna Harling


personligt motto

Motton är för bra för att bara ha ett utav så jag har många. En av mina närmaste väninnor sa; – Det kan lika gärna gå bra.
Det tog jag fasta på och lever efter för det ligger mycket i det.

Varför valde jag detta yrke?

Från allra första början var det att jag förstod att jag kunde få betalt för någonting jag älskade som vid den tiden var att köra båt och vara ute i skärgården. 

Jag ville också göra en insats och arbeta aktivt för en sjösäker skärgård, att bli farledstekniker var ett kall för mig. 

Med tiden har det ena lett till det andra och i dag är jag en del av ett konstant pågående arbete med saker som intresserar mig och där jag känner att jag kan göra en insats.

Vad är roligast med yrket?

Mina kollegor. 

När man spenderar många år i en besättning formar det ens personlighet. Jag har alltid tycket om att ingå i en besättning.

På Marinkraft fungerar vi som en besättning på land och det är härligt! Jag uppskattar att vi ständigt arbetar med att förbättra möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare i en bransch jag håller kär.

Vad rekommenderar jag andra som är intresserade?

Att inte vara så naiv och romantisera. Ta redan på vad som faktiskt gäller när det kommer till det yrke du är intresserad utav och hur du når målet på bästa sätt.

FUNDERAR DU PÅ DIN FRAMTID


Vår personal har både ett stort kontaktnät och erfarenhet inom branschen.
Det ger oss en unik fördel att hitta kvalificerad och kompetent personal till ditt företag.
I den marina världen finns en stor variation av yrkesroller, allt från befattningar till sjöss till arbeten på land.
Vi både rekryterar och bemannar många tjänster som mekaniker, ingenjörer och chefer. Marinkraft, gör det enkelt för HR avdelningen!

TEKNISKA YH-UTBILDNINGAR som Vi rekommenderar

AUTOMATIONSTEKNIKER
2 ÅR – DISTANS

RÖRNÄTSTEKNIKER

Marin Serviceingenjör
(2 ÅR – DISTANS)

YH-myndigheten

MARIN-SERVICETEKNIKER
1 ÅR – BUNDEN

MARINTEKNIKER
2 ÅR – BUNDEN

MARINTEKNIKER
2 ÅR – DISTANS

AUTOMATIONS-SPECIALIST
2 ÅR – BUNDEN

Företag vi samarbetar med