Marin jobb

Marin jobb Vill du ta chansen att satsa på en marinkarriär? Eller vill byta spår i karriären och livet, till något helt annat som är både spännande och utmanande. Inom de kommande åren så förbereder sig flera marina yrken inför en stor våg av pensionsavgån

Vanliga yrken är t.ex.:

Oavsett om du söker dig till ett jobb eller en utbildning, så kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden under en lång tid.
Det söks konstant efter personer med en marin utbildning eller kompetent erfarenhet.
Fördelen för dig som individ är att du inte är låst av bara marina yrken utan det finns även liknande befattningar. Och du kan med enkelhet söka till andra yrkessektorer.

Jobb med MARIN JOBB

Marina yrken är oftast väldigt breda i sina roller. Så möjligheter man har att ta an sig en eller flera roller inom den marina yrkessfären.
Fokus för oss på Marinkraft är att det passar just dig som person och din situation.

Yrken där vi har allt större efterfrågan av personal:

 • Sjöingenjör:
  Jobbet som sjöingenjör är för den teknikintresserade.
  Här får man testa matematiska och mekaniska kunskaper varje dag för att hålla fartyget ovanför vattnet.
  Det gäller att se till att teknik säkert fungerar.
 • Sjökapten:
  Intresserad av att arbeta som en god ledare?
  Sjökapten är ett yrke där flera discipliner förenas till ett:
  Gott ledarskap, psykologiska insikter, radiokommunikation, matematik och mycket mer.
  Alla dessa egenskaper/kunskaper är saker man behöver veta/kunna för att bli en erfaren sjökapten.

Fler marina jobbmöjligheter

Sjöfart:
Sjöfart är ett större paraplybegrepp och där det finns många jobbkategorier där man göra en karriär i, som t.ex.:

 • Konstruktion och reparation av fartyg
  Fartyg behöver konstant underhåll för att upprätthålla sin livslängd på ungefär 50 år.
 • Hamn- och farledsverksamhet
  Hjälper fartyg med att navigera satta rutter på ett säkert och miljövänligt sätt
 • Skeppsmäklare
  Ta hand om kontakten mellan skepp, hamn eller varv vad som gäller för saker som gods och försäljning
 • Godstransport
  90 % av Sveriges import samt export går numera via sjövägen

Det finns flera karriärmöjligheter att utbilda sig till och goda chanser till vidareutbildning samt kompetensutveckling.


Varför satsa på en marin karriär?

Varför satsa på en i karriär inom det marina?
Är ens sjölivet ens något som passar mig?

Att jobba inom det marina eller utbilda sig inom marina yrken är ett gyllene tillfälle att få ha hela världen som arbetsplats. Mycket av tiden inom de olika marina yrkena är till sjöss.
Men det finns lika många yrkesroller till land som det finns till sjöss.

Dessutom är det vanligt att man kan ha ett flexibelt arbete med intensiva arbetspass till sjöss. Vilket ofta ger att när du väl kommer till lands så är du ledig och kan arbeta med andra sysslor.   

Den nationella inom Sverige och den internationella sjöfarten kommer med tiden att expandera. Speciellt den svenska sjöfarten.
Samtidigt så står den inhemska arbetsmarknaden inför en våg av pensionsavgångar, och marknaden är i behov av nytt blod.

Man är inte heller bunden att jobba på helt på havet utan det finns möjligheter.
Kompetensen och kunskaper som finns inom sjöfarten är också attraktiva för andra arbetsmarknader.

marin jobb

Marin Jobb FAQ


Utbildning för privatpersoner

*” anger obligatoriska fält