Marin utbildning

Marin utbildning är en chans för dig som vill satsa på en karriär inom den marina jobbsektorn.
Eller för dig som vill byta spår i karriären och livet, till något helt annat som är både spännande som utmanande.
Inom de kommande åren så förbereder sig flera marina yrken inför en stor våg av pensionsavgångar.

Oavsett om du söker dig till utbildning eller jobb, så kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden under lång tid.
Det söks konstant efter personer med marin utbildning och kompetent erfarenhet.
Fördelen för dig som individ är att du inte är låst av bara marina yrken utan det finns även liknande befattningar.
Utbildningen och erfarenheten man både har och får är så pass breda att den kan enkelt anpassas även till andra yrkessektorer.

Vanliga yrken är t.ex.:

Arbete och jobb efter marin utbildning

Marina yrken är oftast väldigt breda i sina roller. Vilket ger många olika möjligheter till roller som arbete.
Fokus för oss på Marinkraft är att det passar just dig som person och din situation.

Yrken där vi har allt större efterfrågan av personal:

 • [hyperlänk till sjöingenjör i hemsida]:
  Jobbet som sjöingenjör är för den teknikintresserade.
  Här får man testa matematiska och mekaniska kunskaper varje dag för att hålla fartyget ovanför vattnet.
  Det gäller att se till att teknik säkert fungerar.
 • [hyperlänk till sjökapten i hemsida]:
  Intresserad av att arbeta som en god ledare?
  Sjökapten är ett yrke där flera discipliner förenas till ett:
  Gott ledarskap, psykologiska insikter, radiokommunikation, matematik och mycket mer.
  Alla dessa egenskaper/kunskaper är saker man behöver veta/kunna för att bli en erfaren sjökapten.

Fler jobbmöjligheter efter utförd marin utbildning

Sjöfart:
Sjöfart är ett större paraplybegrepp och där det finns många jobbkategorier där man göra en karriär i, som t.ex.:

 • Konstruktion och reparation av fartyg
  Fartyg behöver konstant underhåll för att upprätthålla sin livslängd på ungefär 50 år.
 • Hamn- och farledsverksamhet
  Hjälper fartyg med att navigera satta rutter på ett säkert och miljövänligt sätt
 • Skeppsmäklare
  Ta hand om kontakten mellan skepp, hamn eller varv vad som gäller för saker som gods och försäljning
 • Godstransport
  90 % av Sveriges import samt export går numera via sjövägen

Det finns flera karriärmöjligheter att utbilda sig till och goda chanser till vidareutbildning samt kompetensutveckling.

Varför satsa på marin utbildning

Varför satsa på en i karriär inom det marina?
Är ens sjölivet ens något som passar mig?

Att jobba inom det marina eller utbilda sig inom marina yrken är ett gyllene tillfälle att få ha hela världen som arbetsplats. Mycket av tiden inom de olika marina yrkena är till sjöss.
Men det finns lika många yrkesroller till land som det finns till sjöss.

Dessutom är det vanligt att man kan ha ett flexibelt arbete med intensiva arbetspass till sjöss.
Vilket ofta ger att när du väl kommer till lands så är du ledig och kan arbeta med andra sysslor.

Den nationella inom Sverige och den internationella sjöfarten kommer med tiden att expandera.
Speciellt den svenska sjöfarten.
Samtidigt så står den inhemska arbetsmarknaden inför en våg av pensionsavgångar, och marknaden är i behov av nytt blod.

Man är inte heller bunden att jobba på helt på havet utan det finns möjligheter.
Kompetensen och kunskaper som finns inom sjöfarten är också attraktiva för andra arbetsmarknader.

Marinkraft hjälper dig att utvecklas genom marin utbildning

Marinkraft har en lång och bred erfarenhet inom branschen.

Vi kan erbjuda dig:

 • Brett nätverk inom det marina som är uppbyggt efter goda relationer med våra kunder
 • Kompetent och erfaren personal som är till för dig och dina behov
 • Kvalitativ utbildning som satsar på det praktiska och teoretiska
 • Goda jobbmöjligheter i framtiden

Vi fixar din marina utbildning.

Pris:

 • Liftutbildning: 1590:-
 • Fallskyddsutbildning: 1400:-
 • Kombinerad Lift och fallskyddsutbildning 2590:-

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!