Maritim utbildning / Maritima utbildningar

Maritim utbildning och Maritima utbildningar är en chans för dig som vill satsa på en karriär inom den maritima jobbsektorn. Vi erbjuder en chans till att byta spår i karriären och livet, till något helt annat som är utmanande.

Inom de kommande åren så förbereder sig flera maritima yrken för en stor våg av pensionsavgångar. Det finns därigenom stora möjligheter för dig att få arbete direkt efter själva utbildningen.

Enkelt förklarat: Vad du än söker som/till, jobb eller utbildning, så kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden.
Eftersom det söks efter personal med både utbildning och kompetent erfarenhet så blir du eftertraktad.

En stor fördel för de maritima yrken generellt är att man inte är låst av att jobba inom den maritima jobbsektorn.
Utbildningen och erfarenheten som man får är väldigt bred som yrkesgrupp.
De erfarenheter som man får är så pass breda att de kan även anpassas till andra yrkesgrupper.
Vilket ger att utbildningen är väldigt effektiv för dig som person.

Stora chanser att få jobb direkt efter maritim utbildning

Det finns många olika typer av maritima arbeten. Det viktigaste är att det passar just dig som person.
De absolut mest eftersökta yrkena (där det finns för lite personal och stor efterfrågan) är:

Sjöingenjör
Jobbet som sjöingenjör är för den teknikintresserade.
Här får man testa matematiska och mekaniska kunskaper varje dag för att hålla fartyget ovanför vattnet.
Enkelt förklarat så är det yrkesrollen som ser till att allt säkert fungerar.

Sjökapten
Vill du arbeta som en god ledare?
Sjökapten är ett jobb där flera egenskaper för dig som person utvecklas.
Gott ledarskap, psykologiska insikter, radiokommunikation, matematik och mycket mer är vanligt att man utvecklar.
Alla dessa egenskaper/kunskaper gör att man sammantaget blir en bra sjökapten.

Traversförare och kranförare
Genom att utbilda dig till travers- eller kranförare får du en unik kompetens på din arbetsplats som kan vara mycket viktig. Inte minst är det viktigt att någon på arbetsplatsen verkligen kan hantera traversen och kranarna på rätt sätt så att olyckor undviks. Arbetet är mycket ansvarfullt och måste ske på rätt sätt oavsett hur stor travers eller kranar som hanteras av föraren.

Flera jobbmöjligheter efter utförd maritim utbildning

Sjöfart:
Sjöfart är ett paraplybegrepp och har många jobbkategorier inom där man göra en karriär i.

Inom sjöfart så finns det jobbkategorier inom t.ex.:

 • Konstruktion och reparation av fartyg
  Skepp behöver konstant underhåll för att upprätthålla sin livslängd på ungefär 50 år.
 • Hamn- och farledsverksamhet
  Hjälp fartyg att navigera på sina satta rutter på ett säker och miljövänligt sätt
 • Skeppsmäklare
  Ta hand om kontakten mellan skepp, hamn eller varv och vad som gäller för saker som gods och försäljning
 • Godstransport
  90 % av Sveriges import samt export går numera via sjövägen

Det finns flera karriärmöjligheter att utbilda sig till och goda chanser till vidareutbildning.
Vi hjälper dig att kompetensutveckla dig till nytt arbete!


Varför satsa på maritim utbildning

Varför satsa på en i karriär inom det maritima?
Är sjölivet något som passar just dig?

Att jobba inom det maritima ger arbetserfarenhet.
Utbildningen i sig är ett gyllene tillfälle att få hela världen som arbetsplats.

Mycket tid av den egna tiden inom arbetet kommer självklart att spenderas till sjöss.
Men lika mycket tid som man spendera på havet, kommer du också vara på land under din ledighet.
Vilket leder till att sjöfarande personal har ofta flera arbeten: ett på land och ett på havet.

marin jobb

Sjöfarten ökar och med det behovet till maritim utbildning

Den nationella och internationella sjöfarten kommer med tiden att expandera.
Speciellt den svenska sjöfarten, där vi utökar allt mer med skärgårdstrafiken.
Samtidigt så står flera yrken inom sjöfarten inför en våg av pensionsavgångar.
Vilket ger att marknaden är i behov av ny personal.

Fördelen för dig är att du inte är helt bunden att jobba på havet.
Vi ser ofta att samma typ av kompeten eftersöks i andra yrkesgrupper.
Kunskaperna som finns inom sjöfarten är väldigt attraktiva för andra yrken och arbetsmarknader.

Marinkraft hjälper dig till det maritima yrket med utbildning

Marinkraft har en lång och bred erfarenhet inom branschen.

Vi kan erbjuda dig:

 • Ett brett och bra nätverk som är uppbyggt efter goda relationer med våra kunder
 • Kompetent och erfaren personal som är till för dig och dina behov
 • Kvalitativ utbildning som satsar på det praktiska och teoretiska
 • Goda jobbmöjligheter i framtiden

Vi på Marinkraft hjälper dig helt enkelt till maritim utbildning.


Utbildning för privatpersoner

*” anger obligatoriska fält