Ny marinteknisk utbildning framtagen av Marinkraft

Genom ett samarbete mellan yrkeshögskolan Xenter och Marinkraft har en ny marinteknisk YH-utbildning tagits fram. Utbildningen, med inriktning mot serviceföretag i marinbranschen, är en ettårig yrkeshögskoleutbildning som syftar till att ge ett välbehövligt tillskott av resurser till en bransch med enorm efterfrågan på tekniker.Ny marinteknisk utbildning framtagen av Marinkraft

den 7 februari 2018 

En ny, ettårig marinteknisk yrkeshögskoleutbildning (YH) startar till hösten med inriktning mot serviceföretag i marinbranschen. Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan bemanningsföretaget Marinkraft och yrkeshögskolan Xenter. Marinkraft har sedan företagets start haft nära kontakt med marina serviceföretag. Utifrån serviceföretagens behov har en ny utbildning kravställts av Marinkraft till Xenter som skola och samarbetspartner. Inriktningen på utbildningen syftar till att ge ett välbehövligt tillskott av resurser till en bransch med enorm efterfrågan på tekniker. Ett av de enskilda största hindren i branschens, och dess företags, utveckling är behovet av kompetent personal. Målet är att vidareutbilda individer som med rätt bakgrundskunskaper får möjlighet att fördjupa sig såväl teoretisk som praktiskt inom marinteknik och allt ifrån traditionell mekanik och installationsteknik till ny teknik såsom diagnostisering och digitala märkesspecifika installationer. ”Behovet är främst fler duktiga tekniker som utför bra arbeten och inte ingenjörer och projektledare” menar Jens Sönnergaard, rekryteringskonsult på Marinkraft. Det finns idag ingen utbildning som matchar kompetensbehovet och tillför personal med den kompetensnivå som serviceföretagen behöver. Efter godkänd utbildning ska eleverna bland annat klara:

  • Självständigt arbete inom service och konservering av förbränningsmotorer
  • Maskinteknisk felsökning av marina förbränningsmotorer
  • Eltekniska installationer
  • Nyinstallationer av marinmotorer, såväl utombordare som inombordare
  • Elteknisk felsökning
  • Mjukvarukonfiguration digitala system
  • Drifttagningsrutiner


Även grundläggande kunskaper för operatörer ingår såsom Maskin- och Fartygsbefäl Klass 8 samt relevanta systemutbildningar.

Totalt handlar det om cirka 100 utbildningsplatser fördelat på tre utbildningsstarter kommande terminer. Första start blir till hösten 2018. Utbildningen är CSN-berättigad och innehåller även cirka 3 månaders praktik.

Kontakta oss på Marinkraft för mer information om hur ditt företag kan vara delaktigt i projektet.

Se en mer utförlig beskrivning av utbildningen på Xenters hemsida.