Riktad rekrytering/headhunting

Träffsäker rekrytering

Genom att upprätta en detaljerad kravprofil skapar vi oss en tydlig bild av de krav och förväntningar som kommer att ställas på personen och rollen.
Vidare dokumenterar vi annan viktig information såsom organisationskultur och utvecklingsmål.
Marinkraft har en väl utarbetad metodik för referenstagning som syftar till att få fram en helhetsbild av kandidatens egenskaper.
Utifrån intervjuer, dokumentation och referenser görs en samlad bedömning av kandidaternas kvalifikationer ställda mot kravprofilen.
I chefsrekrytering använder vi av oss av anpassad struktur vid intervjuförfarande, referenstagning samt bakgrundskontroll.
Vi gör även en utökad kontroll av juridisk samt medial exponering genom ett standardförfarande vid rekrytering till tjänster inom företagsledning och andra exekutiva tjänster.
I vissa fall kan vi även göra en utökad kontroll av ekonomisk stabilitet av slutkandidater.


Lorem ipsum dolor sit amet H3-1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

AUTOMATIONSINGENJÖRWorkshop ,manager

Lorem ipsum dolor sit amet H3-2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


FAQ


Utbildning för privatpersoner

*” anger obligatoriska fält