Sjöbryggan

Sjöbryggan syftar till att omsätta kompetens från sjön till verksamheter på land. Ett fartyg kan liknas vid ett flytande samhälle. Här finns i stort sett samma yrkesgrupper som återfinns på fastlandet. Personalen jobbar i perioder till sjöss och motsvarande period är de hemma och lediga. I dessa lediga perioder är många tillgängliga för arbete.

Lediga tjänster

Konceptet Sjöbryggan är länken för att hitta arbetet på land i lediga perioder.

Att jobba på ett fartyg ställer också krav på att vara lösningsorienterad. Det är personalen på fartyget som med samarbete löser utmaningar. Detta i sin tur fostrar självgående och prestigelösa lagspelare med god förståelse för ordning och struktur

Sjöbryggan – Enkel, Utvecklande och Bra Bemanning  

Ett samhälle där de flesta ryms

Ett fartyg är ett flytande samhälle där de flesta funktioner finns.

Här jobbar kapten, Styrman, Matroser, Teknisk personal, Servicepersonal, Butikspersonal och hotell/restaurangpersonal med att säkerställa driften ombord.

Kort och gott – en multikompetent organisation.

Varför ska man använda Sjöbryggan?

  • Självgående och prestigelösa lagspelare med god förståelse för ordning och struktur.
    • Enkelt
    • Hög kompetens
    • Mycket kunskap för pengarna

Så fungerar Sjöbryggan

Sjöbryggan är länken mellan arbetsgivare iland och sjögående personal i lediga perioder.

Sjögående personal jobbar i perioder till sjöss och motsvarande perioder är de hemma och lediga.

I dessa lediga perioder är många tillgängliga för arbete. Vi kan med vår kunskap hitta en växelverkan mellan ditt behov och kompetens från fartygen.

Till sjöss finns tre huvudområden som sedan är indelade i fler underområden och roller. Motsvarighet iland kan inledningsvis vara svårt att hitta det är här vi kommer in med vår erfarenhet och kunskap.

En enkel förklaring är:

VD-Kapten
Personalchef- Överstyrman
Produktionschef-Teknisk chef
Logistikchef- Styrman
Logistikmedarbetare-Matros
Hotelldirektör- intendent
Inköpare- Maskinister/styrmän
Driftchef- 1:e Maskinist
Drifttekniker-Maskinist
Mekaniker-Motorman

Sjöbryggan – Enkel, Utvecklande och Bra Bemanning   


Kontakta mig angående angående Sjöbryggan

Vi hjälper er att finna en kompetent medarbetare.


KONTAKTA OSS