Sjöfart – Jobb inom sjöfarten

Sjöfart jobb för dig som vill satsa på en längre och uppskattad karriär inom svensk och internationell sjöfart.
Det är ett spännande yrke med chanser att göra karriär i.

Så vad vill du jobba med?

Dessa kategorier är vanliga inom sjöfart:

 • Konstruktion och reparation
 • Hamn och farledverksamhet
 • Skeppsmäklare
 • Godstransport

Det finns stora möjligheter att göra en eller flera karriärer i sjöfart jobb.
 

Ansökan

Jobbchanser inom sjöfarten

Att jobba med sjöfart är som sagt ett brett yrke och innefattar väldigt många områden där man kan få ett jobba. Det är egentligen mer av ett samlingsnamn där fler yrken samla under ett ord. Så vill man jobba med något specifikt har vi sjöfartsyrken som:

 • Konstruktion och reparation – För att ett fartyg ska hållas igång under sin livslängd. Behövs ett skepp genomgå konstanta reparationer och underhåll. Görs inte det så skrotas skeppet inom 5 år.
 • Hamn samt farledsverksamhet – Här har man ansvaret att guida fartyg och skepp. Arbete inom detta innebär säker framfart av fartyg. Att framfart av fartyg kan ske miljövänligt, men också att besättning, resenärer och gods kommer tryggt i hamn.

Det finns fler roller man kan ta på sig och goda chanser att vidareutbilda sig.

Flera jobbchanser inom sjöfart

Det finns även ännu fler möjligheter att få jobba inom svensk sjöfart:

 • Skeppsmäklare:
  Precis som sjöfart är det paraplybegrepp som befattar flera områden.
  Kontentan av jobbet är man tar hand om kontakten mellan skeppet hamnen eller varvet.
 • Godstransport:
  Ungefär 90 % av Sveriges import samt export till och från omvärlden går numera via sjövägen.
  Det finns många möjligheter till jobb inom godstransportering.

Skeppsmäklare brukar räknas in i fyra kategorier.
Men huvudpunkten är alltid kommunikation mellan olika parter.
Godstransport via sjövägen är ett arbetsområde som står inför en ljus framtid.
Det är många länder inkl. Sverige som vill satsa på att majoriteten av godstransport ska gå via havet istället för att lastbil.

Varför satsa på jobb inom sjöfart?

Varför inte satsa på en karriär inom sjöfarten?
Att ha jobb till sjöss är en möjlighet att få ha hela världen som arbetsplats.
Mycket tid kommer att spenderas till sjöss.
Men lika mycket som är på havet, så kommer du också få vara på land när du är ledig.

Den nationella och internationella sjöfarten kommer med tiden att expandera.
Speciellt den svenska sjöfarten. Samtidigt står den arbetsmarknaden inför en våg av pensionsavgångar.
Marknaden har ett stort behov av nytt blod inom flera yrkesroller.

Man är inte heller bunden att jobba på båt utan det finns landbundna yrken.
De kompetenser samt kunskaper som finns inom sjöfarten är också attraktiva för andra arbetsmarknader.

Därför kan söka jobb via Marinkraft?

Marinkraft har en lång erfarenhet av branschen och har med tiden byggt ett företag som kan hjälpa dig.
Vad vi erbjuder bland annat är:

 • Ett bra kultiverat nätverk som är grundat dom relationerna vi har med våra kunder
 • Vi har samlat på kompetent personal som har en lång erfarenhet i branschen som är till för dig och dina behov
 • Vi har även kvalitativa utbildningar som satar på det praktiska och teoretiska för framtida kompetensutvecklingar
 • Hos oss får du goda framtida jobbmöjligheter inom sjöfarten

Leta du jobb inom svensk eller nationell sjöfart?
Marinkraft har nätverket så du kan ta nästa steg i din karriär! Vi kan sjöfart jobb!

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!