Sjöfart

Sjöfart har många arbetsområden, bland annat:
Konstruktion och reparation av fartyg
Hamn- och farledsverksamhet
Skeppsmäklare
Godstransport till och från hamnar

Ungefär 90 procent av allt gods som transporteras för export och import till och från Sverige har gått via sjöfart.
Det betyder att majoriteten av Sveriges handel utomlands går via sjövägen där cirka 180 miljoner ton gods transporteras.
Vid sidan av allt gods som transporteras reser det runt 30 miljoner människor med färja till och från Sverige.

Konstruktion, reparation och skeppsmäkleri

Konstruktion och reparation

Livslängden på ett fartyg räknas i årtionden, och den genomsnittliga livslängden för ett fartyg är ungefär mellan 30 och 50 år. Men den livslängden kan inte nås om skeppet inte genomgår konstant underhåll av reparationer samt ombyggnader.

Om underhållet inte reguljärt genomförs så kommer fartyget eller skeppet tas ur bruk. Konstruktion och reparation är en viktig nyckel för all sjöfart i världen och med tiden förlänga ett skepps livslängd.

Skeppsmäklare

Skeppsmäklare är samlingsnamn beteckning på redares agent i en hamn. Mäklaren är en mellanman som sköter eller hanterar nödvändiga arrangemang för att skeppets hamnuppehåll ska fungera praktiskt. Det finns fyra huvudpunkter:

  • Befraktningsmäklare: hanterar kontakten mellan lastägare samt redare
  • Hamnagent: fixar det formella och prkatiska frågorna för ett fartyg på väg in mot hamn
  • Köp och försäljningsmäklare: mellanhanden vid köp, försäljning jämte skrotning av fartyg
  • Linjeagent: sköter lastbokningar för avtalde rederier och tar hand om kontakten med speditörer.

Farledsverksamhet och sjöfart

Vessel Traffic Service (VTS) är ett samlingsbegrepp för sjötrafikinformation och service till sjötrafiken i tungt trafikerade områden. Eller de miljökänsliga områdena.
Poängen är att göra den allmänna sjösäkerheten mer effektiviteten för fartygstrafiken och skydda miljön.

Lotsning är en viktig del av svensk sjöfart.
Lotsens agerar med lokalkunskaper om farleden och kan mederfarenhet manövrera många olika fartygstyper.
Fartyg lotsas med hjälp av att navigera genom sjö- och miljösäkerhet, samt att tillgängligheten kan upprätthållas när fartyg trafikerar svenskt inre vatten.


Godstransport och sjöräddning

Godstransport

Omkring 90 procent av allt gods som fraktas för export och import till och från Sverige går numera via sjöfart.
Majoriteten av svensk handel utomlands går alltså via sjövägen, ungefär 180 miljoner ton gods transporteras.

Sjöräddning

Vill man jobba med säkerhet vid olyckor är sjöräddning ett passande jobb.
För en fungerande svensk sjöfart så säkerheten nyckeln.
Jobbar man med sjöräddning så hjälper du till om någon skulle bli allvarligt sjuk.
Arbetet kan även innefatta någon blivit skadad och behöver akut vård.


Karriärmöjligheter inom sjöfart

Om man vill jobba till havs, så har man många karriärmöjligheter. Marinkraft hjälper dig välja vägen till din karriär som passar dig. Vad du än vill jobba som, inom den nautiska arbetssfären, så kan Marinkraft hjälpa dig med din utbildning inom sjöfart.


Sjöfart FAQ