Sjöingenjör utbildning

Sjöingenjör utbildning är kanske något du undrar över. Vad krävs egentligen för att du ska kunna utbilda dig som sjöingenjör?
Vilka egenskaper efterfrågas? Vilka kunskaper bör du besitta? Dessa och liknande frågor kan vi hjälpa dig att besvara.

Sedan 2014 hjälper vi företag att rekrytera den mest passande personal för deras diverse uppdrag. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Spontansökan

Sjöingenjör utbildning

Sjöingenjör utbildning: Utbildningar till sjöingenjör är fyraårig och finns på Sjöfartshögskolan i Kalmar, som är en del av Linnéuniversitetet och Chalmers Tekniska högskola.

Utbildningen riktar sig till dem som inte tidigare varit till sjöss i 36 månader och därmed behöver praktik i sin utbildning för att bli behöriga att arbeta som sjöingenjörer.

Det är idag ovanligt att studenter har den erfarenheten innan de börjar på utbildningen och därmed ingår 10 månaders praktik ombord på fartyg som en del av utbildningen.

En lovande framtid väntar dig som utbildad sjöingenjör

En erfaren och kunnig sjöingenjör är en behövd resurs, både inom den marina yrkesvärlden och i resten av samhället. Om du är utbildad ingenjör, eller om du har funderingar på att utbilda dig, samtidigt som det finns ett  intresse för yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte att ta kontakt med oss!

Sjöingenjör: Behovet av utbildade sjöingenjörer

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på sjöingenjörer. Liksom många andra yrkesgrupper så står sjöingenjörna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om sjöingenjörer med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är sjöingenjör och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för utveckling inom den marina sektorn så ser framtiden därför lovande ut.

Som sjöingenjör så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som är sjöingenjör!

Liknande tjänster

  • Elingenjör
  • Elingenjör inom maskinteknik
  • Mekaniker
  • Ingenjör
  • Lots
  • Sjökapten
  • Tekniker

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!