Sjökapten jobb

Sjökapten jobb är du redo att ta ett större ansvar till sjöss?
Kan du leda andra och delegera viktiga uppgifter åt andra?
Som sjöbefäl har du det viktiga ansvaret att tänka på helheten samt upprätthålla säkerheten, för alla ombord.
Vi letar efter kaptener som har erfarenhet, kompetens och kunskap inom följande:

Spontansökan

Erfarenhet man behöver för sjökapten jobb

En sjökapten måste ha ett stort antal kavitationer för att leda ett skepp med besättning gods och passagerare.
Det är inte en liten lista av alla krav som finns.

Erfarenhet

 • Sjömanskap: gott sjömanskap är enormt viktigt. Oavsett storleken på skeppet.
  Kunskap om hur du navigerar säkert på sjön är absolut centralt.
 • Ledarskap: att leda andra samt delegera uppgifter korrekt för att alla ska var nöjda
  under tiden till sjöss. Dina psykologiska insikter om hur människor fungerar som individ och i grupp är monumentalt viktig.
 • Sjöradioradiolära: kommunikation mellan hamn och varv väldigt viktig.
  Att insikter hur rutinerna kring radiokommunikationen sker är därför vital.

Kunskapen man behöver för jobb som sjökapten

Bland dom erfarenheter du har som sjökapten så måste du också ha insikter kring följande saker.

Kunskap

 • Brandskydd:
  Brand är en av dom säkerhetsrisker man måste ha koll på.
  Om man är mitt ute på havet och en brand sker.
  Måste man på ett säkert släcka elden och utrymma fartyget
 • Navigation:
  Det är av yttersta vikt när man tar skeppet från hamn till hamn.
  Det handlar inte bara om att göra det på ett säkert sätt.
  Men även vetenskapen om att föra fram ett fartyg på ett miljösäkert sätt
 • Sjötransportteknik:
  Hur fungerar logistiken för sjötransport samt kommunikationen för sjötransporten.
  Kunskap om det är en nyckelpunkt att ha koll på vad som sker med fartyget.

Kompetensen som behövs för sjökapten jobb

Du ska även ha fundamentala kunskaper och kompetens om:

 • Sjukvård:
  De är en viktig kompetens att ha som kapten.
  Har någon blivit allvarligt skadad och läkare inte finns tillgänglig är ditt ansvar att ta hand om den skadade.
 • Sjövägsregler:
  Kunskap om skepp och fartygs ansvar för att undvika kollisioner och följa gott sjömanskap.
 • Överlevnadsteknik:
  Där en vital kavitation att ha om en kris skulle eskalera sig.
  Kapten har ansvar att alla ska överleva om en sådan uppstår

Det finns fler kvalifikationer det gäller att ha för att vara/bli en bra sjökapten.
Marinkraft ser dessa kategorier (Sjukvård, sjövägsregler, överlevnadstaktik) som absolut grundläggande kunskaper.

Varför söka sjökapten jobb?

Dessa färdigheter (och mycket mer) är vad som gör en till en bra sjökapten.
Det krävs mycket, men lika mycket som går in får man också ut.
Så varför satsa på ett sånt jobb?

Kaptenen har ansvaret för skeppets välbefinnande och för besättningens välmående.
Och det är ett väldigt givande arbete som man utför.
Sen står den svenska sjöfartsindustrin inför en stor våg av pensionsavgångar, och industrin är i behov av kompetent personal.

Därför kan söka jobb som sjökapten via Marinkraft

Marinkraft tid inom branschen har lett till att vi har et långt och brett nätverk inom the maritima branschen. Vi kan erbjuda och hjälpa till med:

 • Vårt kultiverade nätverk som är byggt på goda relationer med våra kunder
 • Erfaren personal som kan hjälpa dig med dina frågor och behov
 • Goda jobbmöjligheter eller framtida uppdrag

Marinkraft hjälper dig hitta sjökapten jobb!

Liknande tjänster

 • Sjukvård
 • Sjövägsregler
 • Överlevnadsteknik
 • Sjömanskap
 • Ledarskap
 • Sjöradioradiolära
 • Brandskydd
 • Navigation
 • Sjötransportteknik
 • Med mera…

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!