Skeppsmäklare

Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserat mot marina tjänster. Vi rekryterar såväl som bemannar många olika tjänster inom den marina världen, allt från befattningar till sjöss till arbeten i land. Allt från mekaniker till varvsarbetare, från matroser till styrmän till befälhavare, från dykare till ingenjörer och allt däremellan.

Sjöfartsnäringen i Sverige finns inom ett antal olika arbetsområden, däribland skeppsmäklare. Vi har rekryterare som är specialiserade inom driftspersonal ombord för de flesta olika fartområden och fartygstyper men även för landbaserad rederipersonal, marina säljare och chefsbefattningar, inklusive skeppsmäklare. Därmed är vårt ständigt växande nätverk av maritima proffs unikt för branschen!

Vi delar passionen för havet med våra kunder och kandidater till tjänsten . Vår insikt i förekommande roller ombord och de utmaningar som ställs i olika typer av sjöfartsrelaterade tjänster gör att vi får en träffsäker rekryteringsprocess.

Vi förstår såväl kandidater som företagens utmaningar och behov. Det gör det lättare för oss att hjälpa dem att finna varandra på den marina arbetsmarknaden.

Yrkessjöfart

Behöver du ett maritimt proffs inom sjöfartsnäringen eller offshore? Någon som är villig att anta nya, spännande utmaningar i sjöfartsbranschen som den tjänst skeppsmäklare innebär?

Då har du hamnat rätt. Vi arbetar med de flesta förekommande tjänster i branschen, såväl i land och i skärgård som till sjöss och vi kan finna rätt skeppsmäklare för din räkning.

Fritidssjöfart

Söker du någon med specialkunskaper inom ett bristområde, men har svårt att finna någon med rätt kompetens?

I vårt nätverk har vi många personer som har en bakgrund inom fritidssjöfart och båtbranschen. Kompetenta personer, som är redo att ta nästa steg i karriären. Här kan du finna många oanade talanger!

Varv och varvsindustri

Efterfrågan på kompetent varvspersonal växer stadigt, såväl inom den kommersiella varvsindustrin som för fritidsbåtar. Specialister inom skeppsbyggnad eller tyngre varvsindustri är eftertraktade.

Vi rekryterar även utbildning för säkra lyft, utbildare inom elteknik, teknik och maskin, underhållstekniker, servicetekniker och övrig personal på alla nivåer som efterfrågas.

Vi hjälper dig att finna rätt person, med rätt kompetens för att bli skeppsmäklare!


Kontakta mig angående rekrytering/bemanning av: Skeppsmäklare