Bemanning

Studiebryggan


 BOKA MÖTE

BOKA PERSONAL

 JOBBA SOM KONSULT

VEOLIA. Bemanning

Studiebryggan

Studiebryggan syftar till att hitta en koppling mellan studierna och arbetslivet. Vi ser till studenternas studieområden och vill på ett så bra sätt som möjligt koppla studiernas innehåll med arbetslivets så tidigt som möjligt. Detta skapar förutsättningar för en god övergång från studier till arbete. 

Studiebryggan kan fylla de luckor i schemat där ordinarie personal behöver fokusera på det de är bra på, en form av resursallokering. Här finns tid att hämta och vi omvandlar denna tid till värdeskapande insatser istället för transaktionstid. De som jobbar får värdefulla erfarenheter och kan med tiden även de bidra till kärnverksamhetens fokus ju mer de lär sig. 

Genom Studiebryggaan finns inte bara en tillgång på extra resurser utan även en väg till framtida kompetensförsörjning med tanke på den parallella utvecklingen som sker hos de studerande. Studiebryggans medarbetare lär sig er verksamhet samtidigt som utbildningen fortgår och ger studenterna den senaste kunskapen. En bra väg för rekrytering av framtida medarbetare skapas på detta sätt och minskar på sikt kostnaderna för rekryteringsprocessen i stort. 

Vad våra konsulter säger om oss

 ”Marinkraft har givit mig möjligheten att utvecklas enormt mycket inom en bransch jag redan arbetat i tio år. Från att ena dagen utbilda till att andra dagen montera nya båtar”

Joakim Hember

Joakim Hember

Marinteknisk konsult 

”Att jobba som konsult på Marinkraft är både utvecklande och lärorikt samt stimulerande. Dom förstår var min kunskap behövs för att hjälpa sina kunder”

Fabian Af Jochnick

Fabian Af Jochnick

Sjökapten

”Jag valde att bli konsult hos Marinkraft efter att jag omskolade mig till Marin Servicetekniker. Jag tycker att de är de bästa inom det Marina området. Jag är mycket nöjd med min rekrytering och kan verkligen rekommendera Marinkraft.”

Servicetekniker

Charlotte Roberts

Marin servicetekniker

Jag jobbar på Marinkraft för att utveckla mig själv och hjälpa andra, både via utbildningar och varvssupport.”

Sebastian Tjälldén

Sebastian Tjälldén

Marinteknisk konsult

Varför oss

XSHORE,BEMANNING.

Studiebryggaan , som är en slags bemanning från Marinkraft erbjuder tid, tid att fokusera på rätt saker.
Och hur gör vi det?
Vi riktar bemanningen dit den gör mest nytta och på så vis frigör vi tid och skapar fokus för medarbetarna.
För att bemanningen ska fungera bra behövs som tidigare nämnt modeller att arbeta efter.
Verksamhetens historik, nuläge och framtid vad gäller personalbehov är centrala.
Inom detta område är vi experter och kan med vår kunskap tillsammans blicka in i er verksamhet och hitta lösningar som passar er.

backgroundLayer 1

Funderar du på din framtid

Vår personal har både ett stort kontaktnät och erfarenhet inom branschen.
Det ger oss en unik fördel att hitta kvalificerad och kompetent personal till ditt företag.
I den marina världen finns en stor variation av yrkesroller, allt från befattningar till sjöss till arbeten på land.
Vi både rekryterar och bemannar många tjänster som mekaniker, ingenjörer och chefer. Marinkraft, gör det enkelt för HR avdelningen!

Bemanningsuppdrag

MÄLARÖARNAS BÅTVARV

Vi hjälper Mälaröarnas båtvarv med mekaniker under högsäsong via Varvssupport.

XSHORE

Vi hjälper Xshore med montörer till deras båtproduktion.

MARINE CONSULTING

Marine consulting har använt Sjöbryggan vid behov av bl.a. rekonditionering. 

VEOLIA

Veolia har vid behov av C-chaufförer använt Sjöbryggan.

VEOLIA

Veolia har vid behov av C-chaufförer använt Sjöbryggan. 

OSKARSHAMNSVARVET

Oskarshamnsvarvet har använt oss vid behov av mekaniker. 

DJURSHOLMS BÅTVARV

Under högsäsong hjälper vi Djursholms båtvarv med mekaniker.

VÄSSLA AB

Vi hjälper Vässla AB med personal till montering av deras el-sparkcyklar.

Företag vi samarbetar med