Styrman lön

Styrman lön: styrman är en yrkeskategori där det för närvarande finns en stor efterfrågan på kunniga personer med rätt och aktuell kompetens. Nyrekryteringar kommer sannolikt att behövas, då man räknar med att flera av dagens styrmän kommer att gå i pension inom de närmaste åren.

Styrman lön

Du som är Styrman

  • Majoriteten av våra kunder erbjuder dig som styrman en fast lön efter ålder och erfarenhet samt därtill en mindre, rörlig, provisionsbaserad lön.
  • Som styrman inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså en stor möjlighet att själv påverka din inkomst.
  • Du bör också vara medveten om att styrman för närvarande är en efterfrågad yrkeskategori och att konkurrensen om kompetent och erfaren personal tidvis kan vara stor.
  • Du tillhör en eftertraktad yrkesgrupp - och du behövs i

För dig som rekryterar styrman

  • Majoriteten av våra kunder erbjuder sina styrmän en fast lön efter ålder och erfarenhet samt därtill en mindre, rörlig, provisionsbaserad lön.
  • Detta är dock inte ett ofrånkomligt krav, om ni har andra rutiner kring lönesättning inom ert företag så utgör inte det något hinder.
  • Du bör dock vara medveten om att styrman för närvarande är en efterfrågad yrkeskategori.
  • Konkurrensen om kompetent och erfaren personal kan tidvis kan vara hård.

Styrman löner

Lön för styrmän enlligt önestatistik.se

Se statistik

Marinkraft rekryterar sjökaptener för jobb i hela Sverige - och hela världen!

Rekrytering av styrmän och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst. Med absolut koll på vad som utmärker en bra styrman, så kan vi snabbt matcha rätt styrman med rätt rederi och rätt fartyg för rätt uppdrag i såväl hela Sverige som hela världen.

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!