Styrman utbildning

Styrman utbildning: Utbildningen för att bli styrman sker genom en Sjökaptensutbildning. Efter sjökaptensexamen är du redo att arbeta som styrman på fartyg av obegränsad storlek.
Som styrman är du steget under befälhavren, hierarktiskt sett, men du bär fortfarande på ett övergripande ansvar att, på ett effektivt och säkert sätt, föra fartyget från punkt A till punkt B.

Beslutsförmåga, handlingskraftighet, kommunikation, organisationsformåga, samrbetsförmåga, simultanförmåga och stresstålighet är otroligt viktiga egenskaper som du kommer behöva för att kunna agera som styrman på fartyg.

Är du utbildad styrman och har ett intresse för marin verksamhet, så tveka inte. Resten fixar vi med påbyggnadsutbildningar efter behov.

 

Styrman: Behovet av utbildade styrmän

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på styrman. Liksom många andra yrkesgrupper så står styrman inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om styrman med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är styrman och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för utveckling inom den marina sektorn så ser framtiden därför lovande ut.

Som styrman så behövs du i branschen – och branschen behöver dig!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!