Styrman utbildning

Styrman utbildning är kanske något du undrar över. Vad krävs egentligen för att du ska kunna utbilda dig som styrman?
Vilka egenskaper efterfrågas? Vilka kunskaper bör du besitta? Dessa och liknande frågor kan vi hjälpa dig att besvara.

Sedan 2014 hjälper vi företag att rekrytera den mest passande personal för deras diverse uppdrag. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Spontansökan

Styrman utbildning

Styrman utbildning: Utbildningen för att bli styrman sker genom en Sjökaptensutbildning. Efter sjökaptensexamen är du redo att arbeta som styrman på fartyg av obegränsad storlek.
Som styrman är du steget under befälhavren, hierarktiskt sett, men du bär fortfarande på ett övergripande ansvar att, på ett effektivt och säkert sätt, föra fartyget från punkt A till punkt B.

Beslutsförmåga, handlingskraftighet, kommunikation, organisationsformåga, samrbetsförmåga, simultanförmåga och stresstålighet är otroligt viktiga egenskaper som du kommer behöva för att kunna agera som styrman på fartyg.

En lovande framtid väntar dig som utbildad styrman

Framtiden ser också lovande ut för dig som idag väljer att utbilda dig till styrman. Om du är utbildad styrman och har ett intresse för yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte att ta kontakt med oss!

Styrman: Behovet av utbildade styrmän

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på styrman. Liksom många andra yrkesgrupper så står styrman inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om styrman med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är styrman och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för utveckling inom den marina sektorn så ser framtiden därför lovande ut.

Som styrman så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som är utbildad styrman!

Liknande tjänster

  • Sjöbefäl
  • Sjökapten
  • Lots
  • Matros
  • Lättmatros

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!