Teknisk chef – maskinansvarig på fartyget

Teknisk chef – är en titel på den person som ansvarar för ett fartygs maskerineri. Den tekniska chefen är också ansvarig för all teknisk kringutrustning. En teknisk chef ska säkerställa en säker och ekonomisk drift samt att vård och underhåll sköts.

Teknisk chef kallas ibland för maskinchef

Ofta syftar man på samma yrke när man talar om teknisk chef och maskinchef.

Arbetet är ganska varierat och utöver själv maskinerna och det omkring kan man även ha personalansvar på större fartyg.

En teknisk chef ingår i fartygets ledningsgrupp och fyller på så sätt en viktig och ansvarskrävande roll.

Utöver personalansvaret kan även uppgifter förekomma som t.ex:

  • Leverantörsrelationer
  • Äffärsplanering
  • Uppföljning av budget

Uppgifterna kan också vara betydligt mer avgränsade och beror till stor del på hur stort fartyg man arbetar på.

Egenskaper hos en bra teknisk chef

För att lyckas i rollen som teknisk chef är det bra om du är:

  • Ansvarstagande
  • Initiativrik
  • Ärlig
  • Lojal
  • Öppen

Ibland har du som sagt också personalansvar varför dina ledaregenskaper blir viktiga. Att leda och få ett team att fungera är nog så krävande.

Teknisk chef jobb och lön

Som teknisk chef kan det innebära att man som andra sjömän arbetar hårt under en period för att sedan vara ledig.

Detta brukar liknas vid en livsstil som passar vissa väldigt bra och andra mindre bra.

Det är viktigt att du trivs med allt vad teknisk chef jobb innebär.

Genomsnittslönen för en teknisk chef är runt 50 000 kr per månad men kräver också en hel del utbildning.

Lönen kan dessutom variera en del med erfarenhet och vilka ansvarsområden du faktiskt får.

Bland annat finns en sjöingenjörs-utbildning på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Utbildningen är på 4 år.


Goda möjligheter som teknisk chef

Att arbeta som teknisk chef ger dig många och värdefulla erfarenheter.

Du lär dig mycket om tekniken men även människor om du har t.ex. personalansvar.

Även ekonomi är ett område där det finns möjligheter att utvecklas.

Som teknisk chef är du en mycket viktig del av pusslet och ingår dessutom i fartygets ledning.

Sammanfattningsvis kan man säga att detta är ett yrke som kräver mycket av dig, både i utbildning och personliga egenskaper.

Men för rätt person kan detta vara ett mycket utvecklande och välbetalt arbete.

Om detta jobb känns rätt för dig så tveka inte att undersöka vidare hur du kan utbilda dig och få jobb som teknisk chef.

Hamnarbetare

Teknisk Chef FAQ


KONTAKTA OSS