Trygg rekrytering och bemanning för alla yrkeskompetenser

Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserat mot såväl utpräglat marina tjänster som övriga tjänster som efterfrågas inom den marina verksamheten, t.ex. ekonomer eller säljare. Men vi har även rekrytering och bemanning inom branscher som inte är marina också.

I den marina världen så finns det en stor variation av yrkesroller, allt från befattningar till sjöss till arbeten i land.

Marinkraft rekryterar såväl som bemannar en mängd vitt skilda tjänster:

  • Allt från mekaniker till ingenjörer
  • Från matroser till styrmän till befälhavare
  • Från dykare till varvsarbetare och allt däremellan

Men också alltifrån ekonomer till försäljare till truckförare och marknadschefer – allt våra uppdragsgivare efterfrågar för att få sin verksamhet att fungera på en daglig basis.

Marinkraft rekryterar och bemannar

Marinkraft gör det enkelt för HR avdelningar över hela landet att finna personal med rätt och aktuell kompetens. För att inte tala om tillräckligt med erfarenhet för uppdraget.

Vi gör det likaledes enkelt för dig, som vill arbeta inom den marina branschen

Vi gör det enkelt för dig att finna arbetsgivare i din region som söker efter personal med just din kompetens och erfarenhet. Vi är till för dig, vi lotsar dig till rätt jobb för just dig – där din kompetens och erfarenhet kommer till sin rätt och där du kan utvecklas i ditt yrke.

Rekrytering till alla slags maritimatjänsterBemanning till alla slags maritimatjänster
Yrkessjöfart
Vi rekryterar till alla slags tjänster inom yrkessjöfart
Är du ett maritimt proffs inom sjöfartsnäringen eller offshore?
Vill du vara tillgänglig för nya spännande utmaningar i sjöfartsbranschen?
Marinkraft rekryterar de flesta förekommande tjänster i branschen, både i land, i skärgården och till sjöss.
Yrkessjöfart
Vi bemannar alla slags tjänster som förekommer inom yrkessjöfarten
Är du ett maritimt proffs inom sjöfartsnäringen eller offshore?
Vill du vara tillgänglig för bemanning när nya spännande utmaningar dyker upp inom sjöfartsbranschen?
Marinkraft bemannar med de flesta förekommande tjänster i branschen, både i land, i skärgården och till sjöss.
Fritidssjöfart
Vi är intresserade av att rekrytera dig som har stor erfarenhet inom fritidssjöfart
Har du en bakgrund i båtbranschen?
Kanske är du specialist inom något område som vore lämpligt för branschen?
Då vill vi gärna ha med dig i vårt nätverk!
Marinkraft har etablerade kontakter med merparten av företagen i båtbranschen. Vi kan hjälpa dig i ditt nästa steg i karriären!
Fritidssjöfart
Har du stor erfarenhet av fritidssjöfart? Är du intresserad av bemanningsuppdrag vid t.ex. marinor eller vid småbåtsvarv? Kanske är du redo att ta steget över till större fartyg?
Har du en bakgrund i båtbranschen?
Kanske är du specialist inom något område som vore lämpligt för branschen?
Vill du vara tillgänglig för bemanningsuppdrag när nya spännande utmaningar dyker upp, vare sig det är inom fritidssjöfart eller inom sjöfartsbranschen som helhet?
Då vill vi gärna ha med dig i vårt nätverk!
Marinkraft har etablerade kontakter med merparten av företagen i båtbranschen. Vi kan hjälpa dig i ditt nästa steg i karriären!
Varv och varvsindustri
Vi rekryterar till alla slags tjänster inom varv och varvsindustri
Efterfrågan på kompetent varvspersonal växer stadigt i såväl den kommersiella varvsindustrin som när det gäller fritidsbåtar och småbåtsvarv.
Oavsett om du är van att arbeta med fritidsbåtar eller om är specialist inom skeppsbyggnad eller tyngre varvsindustri så är du eftertraktad!
Varv och varvsindustri
Vi bemannar alla slags tjänster som förekommer inom varv och varvsindustri
Efterfrågan på kompetent varvspersonal växer stadigt i såväl den kommersiella varvsindustrin som när det gäller fritidsbåtar och småbåtsvarv.
Oavsett om du är van att arbeta med fritidsbåtar eller om är specialist inom skeppsbyggnad eller tyngre varvsindustri så är du eftertraktad för bemanningsuppdrag runt om i Sverige!
Alla slags tjänster som efterfrågas
Vi rekryterar till alla slags tjänster som efterfrågas inom den maritima sektorn, också de mer udda och oförutsägbara.
Är du:
Ekonom eller ekonomiassistent
Administratör, sekreterare, receptionist
Säljare, Marknadsförare
Rörmokare, snickare
Produktutvecklare
Lokalvårdare, fönsterputsare
Marknadschef, ekonomichef
etc, hur udda din kompetens än kan tyckas
Har du ett intresse av att arbeta inom den maritima sektorn – oavsett om det är inom yrkessjöfarten, fritidssjöfart, båtbranschen, varv och varvsindustri – antingen i land, i skärgården eller till sjöss?
I så fall finns chansen, även om du kanske tror att din kompetens aldrig skulle efterfrågas inom den maritima sektorn. Ibland så efterfrågas den mest förbluffande kompetens – och vem vet, kanske efterfrågas just din en dag?
Vi vill gärna ha dig med i vårt nätverk.
Alla slags tjänster som efterfrågas
Vi bemannar alla slags tjänster som efterfrågas inom den maritima sektorn, också oförutsägbara som inte har en utpräglad koppling till branschen.
Är du:
Ekonom eller ekonomiassistent
Administratör, sekreterare, receptionist
Säljare, Marknadsförare
Rörmokare, snickare
Produktutvecklare
Lokalvårdare, fönsterputsare
Marknadschef, ekonomichef
etc, hur udda din kompetens än kan tyckas
Har du ett intresse av bemanningsuppdrag inom den maritima sektorn – oavsett om det är inom yrkessjöfarten, fritidssjöfart, båtbranschen, varv och varvsindustri – antingen i land, i skärgården eller till sjöss?
I så fall finns chansen, även om du kanske tror att din kompetens skulle efterfrågas inom den maritima sektorn. Ibland så efterfrågas den mest förbluffande kompetens – och vem vet, kanske efterfrågas just din en dag?
Vi vill gärna ha dig med i vårt nätverk.

Att finnas hos oss ger dig chansen att få ditt drömjobb

Det ger dig dessutom chansen att få den lön du önskar eller arbete på den plats som du vill arbeta på alternativt utgå ifrån. Det är också din möjlighet att skapa den framtid som du önskar.

Marinkraft, rekrytering för marina tjänster – oavsett om du vill arbeta till sjöss eller i land.

Utbildning för privatpersoner

*” anger obligatoriska fält