turbintekniker utbildning

Turbintekniker utbildning

Turbintekniker utbildning: Turbintekniker har en viktig roll inom vindkraftsbranschen, och framförallt inom den tekniska aspekten är deras kompetens behövd och nödvändig. Både till land och till havs så utför turbintekniker viktiga funktioner för att upprätthålla vindkraftverkens funktionsduglighet.

Vindkraften är ett framtidsyrke

Om du är en tekniker och har den rätta kompetensen, så väntar dig ett spännande yrke fullt med utmaningar, men som många gånger förenar intresse med livsstil.

Framtiden ser också lovande ut för dig som idag väljer att utbilda, samt specialisera sig inom vindkraftsteknik.

Det finns olika högskolor som erbjuder utbildningar som leder till en framtid som turbintekniker, så tveka inte att utbilda dig om du har ett intresse för vindkraft. Vi hjälper dig sedan till rätt typ av arbete inom vindkraften!

Turbintekniker: Behovet av utbildade turbintekniker

Den marina delen såsom den landbaserade vindkraften har en stor efterfrågan på turbintekniker. Liksom många andra yrkesgrupper så står turbinteknikerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren, och inte bara pensionsavgångar gör vindkraftstekniker till en efterfrågad yrkesgrupp.

Den snabba utvecklingen av teknik inom vindkraftsbranschen gör att det behövs mer och mer personal för att kunna hinna med utbyggnadstakten av vindkraft i Sverige och världen över. Konkurrensen om turbintekniker med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är turbintekniker och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för hur vindkraft fungerar så ser framtiden därför lovande ut.

Som turbintekniker så behövs du i branschen – och branschen behöver dig!

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!