Utbildning för säkra lyft

Marinkraft jobbar med kompetensförsörjning och utveckling med den marina näringen som fokus. Vi samordnar och tillhandahåller utbildningar som våra kunder anser är relevanta. Då vi samordnar utbildningar för stora delar av branschen samt våra goda kontakter med leverantörer kan vi hålla en bra prisbild.

Uppgifter om beställare av utbildningen