Varvschef

Varvschef eller verkstadschef har det yttersta ansvaret för varvets motor- och båtverkstad vad gäller personal, ekonomi samt planering av verksamheten. En varvschef eller verkstadschef har teknisk kompetens inom den marina branschen och kunskap att planera och utveckla en verkstad eller det marina.

Vi på Marinkraft är specialister inom marin rekrytering och haft bemanning sedan år 2014. Hos oss hittar ni allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenhet inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt.

Rekrytering av varvschef / verkstadschef

Rekrytering av verkstadschefer/varvschefer och vägledning av resurser är vad vi på Marinkraft gör bäst. Med absolut koll på vad som utmärker en bra varvschef/verkstadschef ger vi er rätt medarbetare för jobb på varv och marinor i hela Sverige.

Vi hjälper er att hitta er nästa kollega och chef som bland annat:

  • Ansvarar för arbetet på varvet/marinan som helheten
  • Löpande optimerar förutsättningarna vad gäller lönsamhet och utveckling av verksamheten
  • Stöttar mekanikerna både tekniskt och praktiskt

VARVSCHEF / VERKSTADSCHEF MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder en fast lön efter ålder och erfarenhet. Som varvschef/verkstadschef är du med och skapar den bästa möjliga förutsättningen till god arbetsmiljö. Jobbet varierar mellan administrativa och praktiska arbetsinsatser för att uppnå resultat som medför en ökad tillväxt.


REKRYTERA VARVSCHEF / VERKSTADSCHEF MED RÄTT KOMPETENS FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidat inom alla teknikområden. Våra chefer på varv och marinor är strukturerade, tydliga lagledare och har en bra förmåga att leda och motivera medarbetare.

Som person är de sociala och kan hantera varvets kunder på ett trevligt och motiverande sätt men de kan även säga ifrån på korrekt sätt.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för kunder vid behov av kompetenta chefer i varvsmiljö.

Vi rekryterar även befattningar som fartygselektriker, konstruktörer, projektledare, befälhavare, reparatörer, tekniker, sjöingenjörer och säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering på fritidsbåtvarv av varvschef eller verkstadschef

Hamnarbetare