varvsupport. varvssupport

Varvsupport

Varvsupport med Marinkraft. Vi vill vara din naturliga samarbetspartner när det kommer till personal.

Vad är varvsupport?

Tjänsten är skapad för att vi som bransch behöver en lösning som tillåter kompetensväxling mellan företag. Detta för att lättare klara av perioder med hög belastning och samtidigt kunna växla ner under perioder med betydligt lägre beläggning. Varvsupport är stödet till varv och marinor som är i behov av utökad arbetskraft.

Varvsupport bygger på en studie.

"Tillsammans med bland annat Lighthouse som var initiativtagare, har SMTF genom en förstudie tagit fram en rapport gällande kompetensförsörjningen inom den svenska marina och maritima näringen. Syftet var att undersöka kompetensförsörjningen i industrin och även se huruvida den maritima näringen kan dra nytta av erfarenheter från den norska marina och maritima näringen avseende kompetensförsörjning."

Branschen behöver Varvsupport

Det är från studien vi ser fördelarna med att branschen jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, kompetensförsörjning för framtiden. Där kan vi vara flexibla, effektiva och framgångsrika. Detta genom att vi utvecklar och fortbildar resurser tillsammans. På så sätt skapar vi en attraktiv arbetsplats och förhoppningsvis håller vi kvar de som är bra i branschen året runt.

Varför använda varvsupport?

  • Varvsupport är din extra medarbetare, tanken är att du skall kunna planera in fler jobb än du tänkt från början och att du redan innan vet hur lönsamheten kommer se ut.
  • Tjänsten går även att använda när du tagit på dig lite för mycket och behöver en eller två extra händer.
  • Vi gör det lättare för dig som företagare att matcha rätt personal mot den kommande arbetsbelastningen, både när det gäller antal eller kompetens.
  • Självklart går det att använda varvsupport när du tagit på dig lite för mycket och behöver en eller två extra händer.
  • Supporten skapar det utrymme du behöver för att ta ett steg tillbaka och leda arbetet och tjäna mer pengar.

Vad kostar Varvsupport?

Tanken är att vi skall hitta den balans där vi kan växa tillsammans och att man skall kunna tjäna på att planera sina arbeten och bemanning. Detta gör att vi i nuläget utgår från vilken kompetens som efterfrågas, därefter hur många timmar som bokas samt framförhållningen tills dess att arbetet skall utföras.

Nuvarande kompetenser inom Varvsupport

Hur bokar du en medarbetare från Varvsupport?

Du mailar eller ringer och förbokar varvsupport efter behov och säsong
  • välj vilket område supporten behövs inom
  • välj vilka dagar eller vilka arbeten som skall utföras som varvsupport

Yrkessjöfart

Behöver du ett maritimt proffs inom sjöfartsnäringen eller offshore? Någon som är villig att anta nya, spännande utmaningar i sjöfartsbranschen?

Då har du hamnat rätt. Vi arbetar med de flesta förekommande tjänster i branschen, såväl i land och i skärgård som till sjöss och vi kan finna rätt person för din räkning.

Fritidssjöfart

Söker du någon med specialkunskaper inom ett bristområde, men har svårt att finna någon med rätt kompetens? I vårt nätverk har vi många personer som har en bakgrund inom fritidssjöfart och båtbranschen. Kompetenta personer, som är redo att ta nästa steg i karriären. Här kan du finna många oanade talanger!

Varv och varvsindustri

Efterfrågan på kompetent varvspersonal växer stadigt, såväl inom den kommersiella varvsindustrin som för fritidsbåtar. Specialister inom skeppsbyggnad eller tyngre varvsindustri är eftertraktade.

Vi hjälper dig att finna rätt person, med rätt kompetens!

Vi känner branschen och folket i den. Framgångsrik rekrytering är en del av framgångsrik och aktiv affärsutveckling. Hitta ditt maritima proffs genom oss!

Ring nu
+
Ring mig!