Varvsupport

Varvsupport är en tjänst som är skapad för att vi som bransch behöver en lösning som tillåter kompetensväxling mellan företag. Detta för att lättare klara av perioder med hög belastning och samtidigt kunna växla ner under perioder med betydligt lägre beläggning. Varvssupport är stödet till varv och marinor som är i behov av utökad arbetskraft.

Varvsupport bygger på en studie

”Tillsammans med bland annat Lighthouse som var initiativtagare, har SMTF genom en förstudie tagit fram en rapport gällande kompetensförsörjningen inom den svenska marina och maritima näringen. Syftet var att undersöka kompetensförsörjningen i industrin och även se huruvida den maritima näringen kan dra nytta av erfarenheter från den norska marina och maritima näringen avseende kompetensförsörjning.”

Under Almedalsveckan var vi med i en paneldebatt om just detta, vilket lett till utökat förtroende från branschen samt ett projekt inom varv och produktionsindustrin, nu försöker vi applicera detta mot fritidsbåtsvarven och marinor.

Marinkraft

Branschen behöver varvsupport som tjänst

Det är från studien vi ser fördelarna med att branschen jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, kompetensförsörjning för framtiden. Där kan vi vara flexibla, effektiva och framgångsrika.

Detta genom att vi utvecklar och fortbildar resurser tillsammans. På så sätt skapar vi en attraktiv arbetsplats och förhoppningsvis håller vi kvar de som är bra i branschen året runt.

Varför använda varvsupport?

  • Varvsupport är din extra medarbetare, tanken är att du skall kunna planera in fler jobb än du tänkt från början och att du redan innan vet hur lönsamheten kommer se ut.
  • Tjänsten går även att använda när du tagit på dig lite för mycket och behöver en eller två extra händer.
  • Vi gör det lättare för dig som företagare att matcha rätt personal mot den kommande arbetsbelastningen, både när det gäller antal eller kompetens.
  • Supporten skapar det utrymme du behöver för att ta ett steg tillbaka och leda arbetet och tjäna mer pengar.

Så fungerar vår tjänst Varvsupport

Tanken med varvsupport är att det skall vara lätt och smidigt för dig som varvsägare, därför försöker vi anpassa tjänsten löpande efter era behov

Vad kostar Varvsupport?

Tanken är att vi skall hitta den balans där vi kan växa tillsammans och att man skall kunna tjäna på att planera sina arbeten och bemanning. Detta gör att vi i nuläget utgår från vilken kompetens som efterfrågas, därefter hur många timmar som bokas samt framförhållningen tills dess att arbetet skall utföras.

Nuvarande kompetenser inom Varvsupport

  • Mekaniker
  • Montör
  • Rekond
  • Skrovtekniker

Hur bokar du en medarbetare från Varvsupport?

Fyll i kontaktformuläret nedan eller ring oss på 08-66 06 240


Kontakta mig angående angående Varvsupport

Vi hjälper er att finna en kompetent medarbetare.