Verkstadschef

Verkstadschef är ett yrke där ens kunskaper samt kompetenser inom ledarskap sätts på dagligt prov. Vanligtvis förknippar man yrket med bilmekaniker, emellertid finns det fler industriområden som behöver verkstadschefer. Bland annat inom den maritima jobbsektorn.

Huvudsakligen är ens arbetsuppgifter primärt en god kommunikation.
Den som är ansvarig för verkstaden kommer ställs inför en rad spännande utmaningar.
Med dessa utmaningar så får man chansen till nästan daglig utveckling i egenskap som ledare.
Utöver detta så har man väldigt mycket kontakt med människor.

Utbildning som behövs för att vara verkstadschef

Det är till en stor fördel om man har en utbildning inom till exempel:

 • Ingenjörskonst
 • Maskinteknik
 • Industriell ekonomi

Det är till ens fördel med kunskaper gällande produktion samt produktionsfilosofi.
Någon form av utbildning, eller djupare kunskap och erfarenhet rörande maskinteknik är också till en fördel.

I kontrast med kunskaperna om till exempel maskinteknik, är det fördelaktigt med erfarenheter eller vilja till lära sig ledarskap. Utöver detta så är det också bra med ett personligt driv och målmedvetenhet.

En verkstadschefs dag

Vad gör en verkstadschef egentligen?
Man kan säga att en vanlig dag där inget akut händer brukar gå till på följande sätt:

 • Möten med närmaste under- samt överchefer för att planera verksamheten
 • Fler sammanträden med andra intressenter inom företaget
 • Daglig personlig kontakt med medarbetarna
 • Budgetplanering
 • Strategimöten
 • Individuella samtal med kollegorna

Det är vad en verkstadschefs typiska arbetsdag innefattar.

 • Majoriteten av all kommunikation sker vi mejl eller telefonkontakt under dagen
 • Kommunikation är också den vanligaste sysslan en verkstadschef har som arbetsuppgift

För och nackdelar med jobbet som verkstadschef

Jobbet som ansvarig för driften av en verkstad har sina fördelar.
Speciellt för den som gillar att ta ansvar där man är med samt påverkar i en positiv riktning.
Samtidigt utvecklas man själv jämsides sina kollegor.
Man är själva hörnstenen i utvecklingen av kollegorna samt skapar ett utvecklande ledarskap.

Fast ibland kan det bli långa arbetsdagar, periodvis också kan det vara stressigt när man ska leverera i tid.
Ansvaret för personal samt resultat kan väga tungt.
Men är man bra på att planera så blir det lättare med hanteringen av tuffa situationer.

Hamnarbetare

Det behövs verkstadschefer

Vill du jobba sin verkstadschef, eller vill du byta bana i karriären till något som är mer utmanande liksom mer ansvarsfullt?
Just nu är det en yrkeskategori som behöver folk, speciellt inom det maritima.

Marinkraft har lång erfarenhet med möjligheter för dig som vill bli en verkstadschef.