Yachting Crew

Yachting crew – Become a part of our esteemed yachting crew and embark on an extraordinary career in the marine industry.
As a member of the yachting crew, you’ll experience the thrill of sailing on luxurious yachts and provide exceptional service to our clients.
Join our elite team and discover the exciting opportunities that await you in the world of yachting!


New members to your crew

Recruit a new member to your yachting crew!

If you’re in need of a skilled and experienced member for your yachting crew, you’ve come to the right place.
We specialize in connecting yacht owners and captains with top-notch crew members.
Who possess the necessary skills, qualifications, and professionalism required for a successful voyage.
Let us help you find the perfect addition to your yachting team.

Your next employer

Find your next employer

Are you ready to take your yachting career to the next level?
We offer a platform where you can explore exciting job opportunities and connect with reputable employers in the marine industry. Whether you’re an experienced crew member or just starting out, we have a wide range of positions available that can help you.
So that you can advance your yachting career.

Rekrytering
BÅTVARV. REKRYTERING

What we can do for you

What can Marinkraft help with?

We offer comprehensive services that cater to the needs of both yacht owners and crew members.
Whether you’re seeking crew recruitment assistance, yacht management solutions or guidance on training and certifications.
We are here to support you every step of the way so count on us to help you navigate the yachting industry with ease and confidence.
Be the newest member of our yachting crew!

Educations with opportunities

Take a big step towards new opportunities by finding new educations

To excel in the competitive world of yachting, continuous learning and professional development are essential.
We provide access to a variety of specialized yachting educations and courses that can expand your knowledge and enhance your skills.
Our educational offerings are designed to equip you with the expertise needed to succeed in the yachting industry.

Bemanning och Rekrytering | Rekrytering från Marinkraft

Vad våra kunder säger om oss

”Marinkraft har erfarenheten av tjänsten och förståelsen för hur det fungerar i vår bransch. Vi fick en lyckad rekrytering och sparade tid från eget arbete.”

Daniel Henricsson

Daniel Henricsson

CTV Service AB

För oss på Xenter Yrkeshögskola är Marinkraft idag mer än ett bemanningsföretag – det är en fullvärdig samarbetspartner med vilja och förmåga att hantera dagens och morgondagens utmaningar.”

Håkan Sundborg

Håkan Sundborg

Kvalitetsamordnare
Xenter Yrkeshögskola

” Marinkraft förstår vad vi söker och vad våra kunder kräver och lyckades därför med vårt uppdrag.”Marcus Edström

Marcus Edström

Tymar AB

”Vi hade som krav: flexibel, snabbt och hög kvalitet. Tillslut hittade vi Marinkraft som löste våra utbildningar exakt som vi önskade dem. Vi är otroligt nöjda med vårt samarbete och kommer fortsätta med Marinkraft i framtiden.”

Marielle Monié

Marielle Monié

SERVICE PLANNER
VIKING SAFETY EQUIPMENT

“…De förstår vår verksamhet, har insikt i de förekommande rollerna hos oss samt levererar bra kandidater och underlag”Åke Timmerman

Åke Timmerman

Stockholms Reparationsvarv AB

”Marinkraft är en partner man kan lita på. De löser problem som uppstår på ett smidigt och effektivt sätt med skickliga medarbetare som tar sig an uppgifter på ett entusiastiskt sätt.”


Jan Sätherlund

Jan Sätherlund

UTBILDNINGSLEDARE
XENTER YRKESHÖGSKOLA

Företag vi samarbetar med

Frequently asked questions about yachting crews