Yh-utbildningar/Studera

Gå en YH-utbildning


 YH-UTBILDNING

UTBILDNING

UTBILDNINGAR PRIVATPERSON

YH-utbildningar genom Marinkraft

Att vidareutbilda sig kan ge nya möjligheter, privat som yrkesmässigt. 
Ibland är det en kortutbildning som kan göra drömyrket möjligt, andra gånger kärvs mer djupgående kunskap. I de samarbeten som Marinkraft är delaktig i finns bägge delar. 
Samtliga av de yh-utbildningar som Marinkraft tillhandahåller utbildare och materiel till är CSN berättigade och utbildningens existens grundar sig i branschens behov av arbetskraft. 

yh-utbildningar skapas genom branscharmarbete. Marinkraft är länken mellan studier och arbetslivet och har brett kontaktnät inom industri och det marina. 
Utbildningarna är många gånger på distans och utvärderas kontinuerligt för att hålla utlovad standard. Du behöver ha godkänt för att söka yh-utbildning för att kunna ta del av CSN bidraget. Vill du studera?

YH-utbildningar genom Marinkraft
  • Alla
  • Marina utbildningar
  • Automationsutbildningar
  • Övriga utbildningar