YH-utbildningar

YH-utbildningar


VILL DU BÖRJA STUDERA?

HÅLLBAR UTBILDNING

SÖKER DU UTBILDARE?

VAD INNEBÄR EN YH-UTBILDNING? 

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en eftergymnasial utbildningsform som svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. 
Våra YH-utbildningar har skräddarsytts i nära samarbete med arbetslivet för att hänga med och ligga i framkant med den snabba utvecklingen. 
Teori varvas med praktik under YH-utbildningen och de studerande gör LIA (Lärande I Arbete) på en arbetsplats för att få arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Läs gärna om studiebryggan
Intresserad av att bli lärare för våra utbildningar? Läs mer på specialistbryggan.

Vad våra utbildningspartners säger om oss

”Marinkraft är en partner man kan lita på. De löser problem som uppstår på ett smidigt och effektivt sätt med skickliga medarbetare som tar sig an uppgifter på ett entusiastiskt sätt.”


Jan Sätherlund

Jan Sätherlund

Utbildningsledare 
Xenter yrkeshögskola

”Vi har samarbetat med Marinkraft i snart tre år. De har varit avgörande i vår utveckling av yrkeshögskoleutbildningar inom den marina näringen.”


Carl Plogbäck

Carl Plogbäck

Affärsområdeschef
Arena yrkeshögskola

”För oss på Xenter Yrkeshögskola är Marinkraft idag mer än ett bemanningsföretag – det är en fullvärdig samarbetspartner med vilja och förmåga att hantera dagens och morgondagens utmaningar.”

Håkan Sundborg

Håkan Sundborg

KVALITETSAMORDNARE
XENTER YRKESHÖGSKOLA

Marinkraft och YH-utbildningar, hur går det ihop?

Marinkraft finns till för att stötta och utveckla utbildningar över hela landet och fungerar som en strategisk och pedagogisk HR-partner.  
Vi hjälper dig att tillsätta personal för både kortare och längre utbildningsuppdrag. 
Marinkraft tillhandahåller utbildare till YH-utbildningar inom bland annat den marina sektorn, automationsindustrin, och inom produktionsindustrin. Genom goda samarbeten och långsiktiga relationer skapar vi utrymme för dig på det som du “annars inte hinner med”.
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk.
För dig som vill börja studera en ny YH-utbildning, navigerar vi dig gärna rätt.
För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.

FUNDERAR DU PÅ DIN FRAMTID


Vår personal har både ett stort kontaktnät och erfarenhet inom branschen.
Vi samarbetar med bl.a Rederi som du kan läsa om här
Det ger oss en unik fördel att hitta kvalificerad och kompetent personal till ditt företag.
I den marina världen finns en stor variation av yrkesroller, allt från befattningar till sjöss till arbeten på land.
Vi både rekryterar och bemannar många tjänster som mekaniker, ingenjörer och chefer. Marinkraft, gör det enkelt för HR avdelningen!

YH-uppdrag 

Marinkraft bistår Xenter Yrkeshögskola med framtagning av utbildningen till Marin servicetekniker .

Marinkraft tillhandahåller material och samtliga utbildare/lärare till utbildningen hos Arena Yrkeshögskola.

Marinkraft tillhandahåller material och samtliga utbildare/lärare till utbildningen på Campus Nynäshamn

Marinkraft tillhandahåller utbildare/lärare till utbildningen.

Marinkraft Stödjer i ledningsgruppsarbete i utbildningen.

Marinkraft tillhandahåller utbildare/lärare till utbildningen som går hos Arena Yrkeshögskola.

Vi her fler uppdrag som väntar på att publiceras, förhoppningsvis inom kort.

Vi jobbar för att skapa fler rellevanta utbildningar för branschen.

Företag vi samarbetar med