Sjökapten

Sjökapten är yrket för dig som vill jobba nationellt eller internationellt. Det är inte bara ett yrke, det är ett kombinerat jobb och livsstil.
Kan du ta en ansvarsfull ledningsposition och leda andra?

En sjökaptensutbildning är inte en specialistutbildning, det man får lära sig som sjökapten är många breda kunskapsområden.
Det man kommer att behöva bemästra är allt som gäller:

 • Sjövägsregler
 • Överlevnadsteknik
 • Ledarskap
 • Och mycket därtill

Ett fartyg oavsett sin storlek är ett litet samhälle i sig självt som kaptenen ansvar för.
Därför kommer man behöva fler kunskaper samt kompetenser om

 • Sjukvård
 • Brandskydd
 • Med mera…

Förutom den teoretiska delen av utbildningen, behövs det en praktisk del för att kunna bli sjökapten.
Det är under sjötiden på ett fartyg som de teoretiska kunskaperna sätts på prov.
Och man lär sig de praktiska delarna av att vara kapten.

Utbildning sjökapten

Jobbet som sjökapten är väldigt omfattande och utbildningen speglar det.
Man har ett stort ansvar och utbildningen kommer vara väldigt bred, men också gå på djupet då allt samspelar.
Dom kompetenser som kommer vidareutvecklas är:

 • Navigation – att ha koll på sjöfartsleder och navigera säkert
 • Sjömanskap – krav att man har god förmåga att vårda, hantera och segla ett skepp
 • Sjötransportsteknik – kunskap och kompetens om: maskinbefäl, eldrift, maskinreparationer osv.
 • Sjöradiolära – kunskap om havskommunikation

Ens matematiska kunskaper kommer även sättas på prov.
Speciellt när det kommer till navigation.

Arbetsmöjligheter som sjökapten

I den marina branschen finns ett stort behov av sjökaptener.
Sjöbranschen står just inför en stor våg av pensionsavgångar hos sjökaptener.
Konkurrensen om sjökaptener med korrekt kompetens kan därför tidvis vara hård.

Har du som sjökapten eller vill utbilda dig till en, med:

 • Utbildning
 • Kompetens
 • Erfarenhet
 • Förståelse för hur fartyg fungerar i en marin miljö

Så ser din framtid väldigt lovande ut.
Du kan alltid vidareutbilda dig om du vill välja en annan riktning som sjökapten.
Eller vill jobba nationellt, eller gå från nationellt vatten till internationellt vatten?
Valet är fritt.

Som sjökapten så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som är utbildad sjökapten!


Vad jobbar sjökaptener med?

Ett sjöbefäls jobb, kan man säga är upp delat i två ansvarsområden.

 • Allt som rör fartyget
 • Den mänskliga faktorn

Kaptenen ansvarar för skeppets välmående och för besättningens välbefinnande.
Därför är det bra att man har psykologiska insikter hur dina medmänniskor fungerar och jobbar tillsammans med dig.

Utbildningen är och karriärmässigt en språngbräda för en rad andra marina jobb.
även utanför den marina jobbsfären. Med komplettering och vidareutbildning kan du med lätthet söka till andra närliggande arbetsområden som:

 • Handelsfartyg
 • Sjöfartsmyndigheter
 • Kustbevakning
 • Hamnar
 • Sjöförsäkringsbolag
 • Rederikontor
 • Process och kraftindustrin

Jobbet som sjökapten är lika brett som utbildningen!

Sjökapten

Ta nästa steg i din karriär: utbilda dig till sjökapten

Vill du få chansen att få jobba internationellt och ha en lång spännande karriär? Eller vill leva som sjökapten bland de svenska vatten?
Oavsett vad du som sjöbefäl vill göra så har Marinkraft utbildningen för dig som vill bli sjökapten!

Vi rekryterar även extrajobb för studenter, senior service engineervarvsupport, säljare, föreläsare till utbildning automationsingenjör, servicetekniker och övrig personal på alla nivåer som efterfrågas.


Sjökapten FAQ


KONTAKTA OSS