SJÖKAPTEN

Sjökapten är yrket för dig som vill jobba nationellt eller internationellt. Det är inte bara ett yrke, det är ett kombinerat jobb och livsstil.
Kan du ta en ansvarsfull ledningsposition och leda andra?


Rekrytera

Nytt jobb?

Utbildningar

Sjökapten

En sjökaptensutbildning är inte en specialistutbildning, det man får lära sig som sjökapten är många breda kunskapsområden.
Det man kommer att behöva bemästra är allt som gäller:

 • Sjövägsregler
 • Överlevnadsteknik
 • Ledarskap
 • Och mycket därtill

Ett fartyg oavsett sin storlek är ett litet samhälle i sig självt som kaptenen ansvar för.
Därför kommer man behöva fler kunskaper samt kompetenser om

 • Sjukvård
 • Brandskydd
 • Med mera…

Förutom den teoretiska delen av utbildningen, behövs det en praktisk del för att kunna bli sjökapten.
Det är under sjötiden på ett fartyg som de teoretiska kunskaperna sätts på prov.
Och man lär sig de praktiska delarna av att vara kapten.

Vad ingår i en sjökaptenutbildning

Jobbet som sjökapten är väldigt omfattande och utbildningen speglar det.
Man har ett stort ansvar och utbildningen kommer vara väldigt bred, men också gå på djupet då allt samspelar.
Dom kompetenser som kommer vidareutvecklas är:

 • Navigation – att ha koll på sjöfartsleder och navigera säkert
 • Sjömanskap – krav att man har god förmåga att vårda, hantera och segla ett skepp
 • Sjötransportsteknik – kunskap och kompetens om: maskinbefäl, eldrift, maskinreparationer osv.
 • Sjöradiolära – kunskap om havskommunikation

Ens matematiska kunskaper kommer även sättas på prov.
Speciellt när det kommer till navigation.

Att jobba som sjökapten

I den marina branschen finns ett stort behov av sjökaptener.
Sjöbranschen står just inför en stor våg av pensionsavgångar hos sjökaptener.
Konkurrensen om sjökaptener med korrekt kompetens kan därför tidvis vara hård.

Har du som sjökapten, eller vill utbilda dig till en, med:

 • Utbildning
 • Kompetens
 • Erfarenhet
 • Förståelse för hur fartyg fungerar i en marin miljö

Så ser din framtid väldigt lovande ut.
Du kan alltid vidareutbilda dig om du vill välja en annan riktning som sjökapten.
Eller vill jobba nationellt, eller gå från nationellt vatten till internationellt vatten?
Valet är fritt.

Kaptenen ansvarar för skeppets välmående och för besättningens välbefinnande.
Därför är det bra att man har psykologiska insikter hur dina medmänniskor fungerar och jobbar tillsammans med dig.

Som sjökapten så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som är utbildad sjökapten!

Vad tjänar man som sjökapten

För att se aktuell lön för sjökapten klicka på länken nedan

Sjökapten

Hur utbildar jag mig till fartygselektriker

Marinkraft jobbar med för att utöka utbudet av utbildningar i branschen.

Där vi idag har skapat och driver olika YH-utbildningar, riktade företagsutbildningar samt utbildningar för privatpersoner.

Läs gärna mer på vår sida om utbildning

VANLIGA FRÅGOR OM SJÖKAPTENER

FUNDERAR DU PÅ DIN FRAMTID


Vår personal har både ett stort kontaktnät och erfarenhet inom branschen.
Vi samarbetar med bl.a Rederi som du kan läsa om här
Det ger oss en unik fördel att hitta kvalificerad och kompetent personal till ditt företag.
I den marina världen finns en stor variation av yrkesroller, allt från befattningar till sjöss till arbeten på land.
Vi både rekryterar och bemannar många tjänster som mekaniker, ingenjörer och chefer. Marinkraft, gör det enkelt för HR avdelningen!