Svetsare

Svetsare är en av många tjänster som vi på Marinkraft är specialiserade på att rekrytera. Med år av erfarenhet och djupa kunskaper kring den marina yrkesvärlden så vet vi mycket väl vad som utmärker en kunnig svetsare.

Vi på Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på marina tjänster.

Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenhet inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Oavsett om du är i behov av personal, eller om du är i behov av jobb som kräver just dina kompetenser – hos oss på Marinkraft har du kommit rätt!

Svetsare

Svetsare kallas den person som utför fogningsarbeten yrkesmässigt. Att svetsa innebär att de tilltänkta metallytorna hettas upp och sedan sammanfogas genom smältningen som uppstår utifrån värme eller högt tryck. Hur mycket värme eller tryck som krävs varierar utifrån material och materialets tjocklek.

Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad där diverse fogningstekniker är önskvärda, vanligt förekommande är en svetsares arbete inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin samt vid smidesarbeten. Men även inom varvsindustrin och övrig marin verksamhet så är en erfaren och skicklig svetsare eftertraktad.

De har utvecklats många olika metoder inom just svetsning, och även om svetsningsarbeten ofta utförs i industriella miljöer så är en svetsare långt ifrån begränsad till en industriell miljö. Svetsningsarbeten kan nämligen utföras i något udda miljöer, såsom i rymden och till och med under vatten (hyperbarisk svetsning).

Yrket som svetsare är slitsamt, krävande och riskabelt så många svetsare lämnar svetsaryrket i förtid. Detta leder till att det ständigt krävs ett visst mått av nyrekrytering för att motsvara efterfrågan på kompetenta och erfarna svetsare.

Vi hjälper er finna svetsaren med rätt svetsningsmetod

Det finns många olika typer av svetsmetoder, och inom den moderna svetsningen så används två olika metoder, nämligen:

  • smältsvetsning
  • trycksvetsning

Smältsvetsning och trycksvetsning ger i grunden samma resultat (sammanfogandet av diverse material) men metoderna, samt tillvägagångssättet för att nå denna sammanfogning är annorlunda. Inom just smältsvetsning så brukar man räkna in gassvetsning (som namnet antyder så arbetar man med gaser för att svetsa och sammanfoga), bågsvetsning (är lik gassvetsning men svetsningen utförs utan gas) samt laser- och elektronstrålesvetsning.

Den andra huvudgruppen inom svetsning, trycksvetsning, har liksom smältsvetsning diverse undergrupper. Dessa undergrupper är motståndssvetsning, punktsvetsning (en form av motståndssvetsning och vanligt förekommande bland plåtslagare) och friktionssvetsning (en helt mekanisk svetsningsmetod där materialet man vill sammanfoga gnids mot varandra under otroligt högt tryck).

De vanligaste material som en svetsare arbetar med är metaller eller termoplaster.

Svetsning är ett riskabelt åtagande. En svetsare måste vid varje svetsningsarbete ha en hel del säkerhetsåtgärder i åtanke för att undvika brännskador, elektriska stötar, synskador, att inte andas in giftiga gaser eller ångor och att inte utsätta sig för den extrema ultravioletta strålningen som uppstår vid arbetet. Samtidigt måste en svetsare även se till att skydda materialet från att inte bli förorenat och från att oxidera.

Hos oss på Marinkraft hittar ni den svetsare, med den rätta svetsningsmetoden som ni behöver för just ert uppdrag, detta garanterar vi er!


REKRYTERA SVETSARE MED RÄTT KOMPETENS FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra svetsare har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer och alla våra kandidater arbetar självständigt. Självklart har de också rätt erfarenhet för uppdraget.

Större arbeten som kan avgöra människors säkerhet eller liknande, kräver alltid av svetsaren ett så kallat svetsarprövningsintyg. Detta intyg visar helt enkelt att svetsaren har den kunskap som krävs för att genomföra arbetet på ett korrekt och fackmannamässigt sätt så att inga onödiga risker uppstår. Intyget kan också krävas i samband med tillverkning av vissa produkter som har fått en specifik standard av tillverkaren. Självklart är detta något som våra svetsare kan visa upp om detta krävs för just ert uppdrag.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en svetsare.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, projektledare och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner när ni har behov av en kompetent och erfaren svetsare!

Båtbyggare . svetsare

Svetsare FAQ