Turbintekniker

Turbintekniker är en av många tjänster som vi på Marinkraft är specialiserade på att rekrytera. Med år av erfarenhet och djupa kunskaper kring den marina yrkesvärlden så vet vi mycket väl vad som utmärker en bra turbintekniker.

Vi på Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på marina tjänster.

Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenhet inom det marina på flertalet kända företag i Sverige.

Oavsett om du är i behov av personal, eller om du är i behov av jobb som kräver just dina kompetenser – hos oss på Marinkraft har du kommit rätt!

Turbintekniker är proffsen när det handlar om turbiner. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att inspektera och upprätthålla vindkraftsturbinerna, så att vindkraftsverken kan fortsätta förse oss med energi. En turbintekniker spenderar mycket av sin tid ovanför marken och ser till att de elektroniska, mekaniska och hydrauliska komponenterna fungerar felfritt, och om inte så byts de fallerande komponenterna ut.

Yrkeskategorin turbintekniker är framför allt efterfrågad där kunskap på en högre nivå är önskvärd och behövs. Liksom många andra branscher så står också turbinteknikerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren, men yrkeskategorin är generellt en efterfrågad yrkesgrupp – framförallt nu när Sverige har ambitionen att producera 100% förnybar energi till år 2040.

Bli rekryterad som turbintekniker med vår hjälp

Att ha rätt medarbetare på plats är idag en avgörande faktor för dagens arbetsgivare. Rekrytering passar bäst för den som har behov av personal, men som samtidigt tänker långsiktigt – potential finns trots allt hos alla människor.

Rekrytering passar också er som kanske har svårt att avgöra vilken exakt kompetens ni är i behov av, eller så kanske ni helt enkelt saknar tiden att kunna genomföra en rekryteringsprocess med den kvalité ni önskar.

Ovanstående är förståeligt – på dagens arbetsmarknad finns otroligt kunniga och kompetenta individer, men att hitta rätt kan kännas som att leta efter en nål i en höstack med tanke på utbudet av personal som finns.

Vi på Marinkraft är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag som har specialiserat sig mot marina tjänster.

Vi hjälper er som är i behov av rekrytering, och vi lovar er att vi kommer hjälpa er finna just den person, med den kompetens ni är i behov av, utan vidare svårigheter.


REKRYTERA TURBINTEKNIKER MED RÄTT KOMPETENS

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra turbintekniker har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer. Alla våra kandidater arbetar självständigt, självfallet har de också rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en turbintekniker.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, projektledare och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering av en turbintekniker!

Turbintekniker

Turbintekniker FAQ