Verkstadsansvarig

Verkstadsansvarig har ansvar för helheten för själva verkstaden. Man tar nämligen hand om dom uppgifterna som har med verksamhetens dagliga drifter.

Man agerar som själva nervsystem för verkstaden kan man säga. Verkstadsansvarig är centrat som ser till så att jobbet blir gjort, men även att det utförs av personalen. Man är ansvarig för att de uppsatta målen uppfylls. Vardagen har en prägel av snabba beslut och plikt.

En bra verkstadsansvarig jobbar med samverkan. Såväl internt med sitt team, som med kunderna. Det viktigaste med själva arbetet kommer till att bygga bra relationer samt nätverk. Därför är det viktigt att man har en förmåga bra social förmåga att komma överens med sina medmänniskor.

Arbetsuppgifter för en verkstadsanasvarig är oftast:

 • Ställa samman samt upprätta faktura för arbeten löpande
 • Effektivt arbete och värja om säkerheten på arbetsstället
 • Löpande jobba med kundkontakter
 • Dela upp ansvarighet och uppdrag inom arbetsgruppen
 • Säkerställa arbetets kvalité plus att tidsscheman hålls

Utbildning som verkstadsansvarig

Vill man jobba som verkstadsansvarig så är det bra med en allmän grundutbildning. Vanligtvis en eftergymnasial utbildning eller:

 • Eller en kommunal vuxenutbildning
 • Godkända betyg i Engelska, Matematik och Svenska

Om grundutbildningen är uppfylld, men om det skulle vara så att man saknar utbildning som verkstadsansvarig. Går det även att läsa sig till det.
Man behöver kunskaper om bland annat:

 • Ledarskap
 • Logistik
 • God planeringsförmåga
 • Kommunikation

Sen är det också beroende på vilken sorts verkstad som man ska vara ansvarig för.

Personliga kvaliteter som arbetsledare verkstad

Som föreståndare för själva verkstaden är det viktigt för både arbetsmiljön samt för dig själv. Att man har ett vis driv eller uppfyller några av följande kvaliteter:

Exempelvis:

 • Har en bra framåtanda
 • Praktiskt inriktat
 • Hantera ett högt tempo
 • Tålmodig
 • God förmåga för planering
 • Kan slutföra arbetsuppgifter
 • Formulerar sig väl i tal samt skrift
 • Kunskap om Microsoft Word och Outlook

Verkstadsansvarig har inte bara ansvaret för att bli klar med dom egna uppgifterna. Förmannen har även ansvaret för resten av gruppens välmående med.


Det allmänna ansvaret för en verkstadsansvarig

Att ha rollen som verkstadsansvarig är mycket utvecklande för den egna karaktären, men också väldigt utvecklande. Man tar klivet från att ta ansvar för arbetslaget, istället för att vara en del av arbetslaget och man har ansvaret för helheten. Uppgiften är att på ett tryggt och övertygande sätt leda, samt styrka dina medarbetares vilja till att alla projektet når sina mål.

I rollen som Arbetsledare verkstad ansvarar man bland annat för:

 • Planeringen och leda teamet av arbetet
 • Ansvarar du för att rätt materiel finns på plats
 • Dokumentation och administration

Som verkstadsanasvarig ska man kunna strukturera samt ha god framförhållning, styra och följa upp och samtidigt leda medarbetare i den dagliga produktionen.


DÄRFÖR KAN DU SÖKA JOBB VIA MARINKRAFT

Marinkraft har en lång erfarenhet av branschen och har med tiden byggt ett företag som kan hjälpa dig. Vad vi erbjuder bland annat är:

 • Kvalitativa utbildningar som satar på det praktiska och teoretiska för framtida kompetensutvecklingar
 • Ett bra kultiverat nätverk som är grundat dom relationerna vi har med våra kunder
 • Vi har samlat på kompetent personal som har en lång erfarenhet i branschen som är till för dig och dina behov
 • Hos oss får du goda framtida jobbmöjligheter som verkstadschef

Letar du jobb som verkstadsansvarig? Marinkraft har nätverket du behöver så nästa steg i din karriären kan tas! Vi har jobben för dig som är eller vi bli verkstadsansvarig!

Hamnarbetare