För företag Rekrytering

Bemanning

Varvsupport

Villkor

En del av våra kunder tycker det är självklart att rekrytera genom en rekryteringspartner och för andra så är det första gången. De som provat går sällan tillbaka till att genomföra rekryteringar själva.

Gemensamt för de flesta vi träffar är aha-upplevelsen av att det finns specialister för marin kompetens som förstår branschen.

Vår tydliga nisch ger oss möjlighet att tillgodose våra kunders höga förväntningar.

serviceingenjör

Hitta ditt maritima proffs genom oss!

Sjöfartsnäringen i Sverige finns inom ett antal olika arbetsområden. Vi har rekryterare som är specialiserade inom driftspersonal ombord för de flesta olika fartområden och fartygstyper, men även för landbaserad rederipersonal, marina säljare och chefsbefattningar. Därmed är vårt ständigt växande nätverk av maritima proffs unikt för branschen!

Vi delar passionen för havet med våra kunder och kandidater. Med vår insikt i förekommande roller ombord och de utmaningar som ställs i olika typer av sjöfartsrelaterade tjänster kan vi få en träffsäker rekryteringsprocess där vi kan förstå både kandidater och företagens utmaningar och behov.

Prata med oss när det är dags för rekrytering eller bemanning. Vi känner branschen och folket i den. Framgångsrik rekrytering är en del av en blomstrande och aktiv affärsutveckling!

marin

Ställ kraven och få beslutsunderlagen!

Att genomföra en strukturerad rekrytering är inte alltid så svårt men väldigt tidskrävande. Att dessutom ta den tiden från den ordinarie verksamheten är alltid svårt och leder allt för ofta till för lite fokus på rekryteringen och därmed till dåliga rekryteringar. Vår idé är att genomföra en rekrytering på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt genom en strukturerat process som ger ett träffsäkert resultat.

Vi som jobbar med Marinkraft har gedigen bakgrund från marinbranschen och känner folket i den. Vi har inblick i vad olika typer av yrken inom det marina innebär och kan därför hitta rätt bland kandidater på ett sätt som ingen annan kan.

Del av rekryteringsprocessen

Även om du kommit långt i din rekrytering själv kan vi alltid hjälpa till med delar av processen genom att göra annonseringen och gallringen, en extra intervju, strukturerad referenstagning eller en andra åsikt. Vi kan även genomföra personlighetstester för en djupare analys av slutkandidater.

Kontakta oss här så diskuterar vi ett bra upplägg som passar just din rekrytering.

marinkraft

Chefsrekrytering

Många chefsbefattningar kräver en djupare inblick av olika chefsarbeten, både ur ett ekonomiskt perspektiv samt HR-perspektiv. Vi har en speciellt anpassad metod för rekrytering till chefsbefattningar med en annorlunda struktur i allt ifrån intervjustrukturer och referenstagningar men också en annorlunda bakgrundsundersökning där resultat och prestationer genomgås på djupet.

Våra specialister inom chefsrekrytering har lång erfarenhet i ledande positioner av olika slag med god kännedom om branschens kommersiella struktur och lämpar sig väl för de flesta typer av chefsrekrytering i branschen

Bemanna med Marinkraft

Vi på Marinkraft har lång erfarenhet av marina yrken och ett brett kontaktnät inom det. I vårt nätverk finner vi allt ifrån säljare till båtförare och mekaniker, både juniora och mer seniora som kan vara redo för just ditt uppdrag.

Kontakta oss så hjälper vi dig komma vidare med dina affärer.

Hyr ett maritimt proffs! Marinkraft – den naturliga samarbetspartnern när:

  • Du behöver tillfällig förstärkning vid toppar eller sjukdomar
  • Du har en förfrågan som du inte hinner med men heller inte vill säga nej till
  • Du vill ta vara på en kort och intensiv säsong och vill anlita kompetenta resurser under en kortare period
  • Du vill få kompetent och utbildad personal för ett specifikt projekt
  • Du behöver hjälp en period men inte vill öka de fasta personalkostnaderna
  • Du behöver hjälp vid oregelbundna tider under en period

Våra tester

Softskills är ett dynamiskt verktyg för att få en bild av en persons personliga profil i fem olika dimensioner. Den är framtagen utifrån Marstons teori och är en utveckling utifrån lång erfarenhet från arbete med olika DISC-tester.

marinkraft

Beroende på tjänst så använder vi oss av Befattningsprofil från uppdragsgivare samt Personprofil från slutkandidater. Detta använder vi som ett verktyg som ger oss en överskådlig bild av vem personen är samt uppdragsgivarens förväntningar på tjänsten som vi sedan använder som en del av underlag för urval för att matcha rätt kandidat med rätt tjänst.

Personprofil

Testet består av en webbaserad enkät och beskriver ett arbetsrelaterat beteende inom de fem områdena:

Den Pådrivande:Rättfram, direkt, kraftfull
Den Entusiastiske:Kommunikativ, positiv, inflytelserik
Den Undersökande:Noggrann, systematisk, logisk
Den Försiktige:Diplomatisk, avvaktande, foglig
Den Stabiliserande:Vänlig, lugn, tålmodig

Befattningsprofil

Med befattningsprofilen som stöd kan rekryteringsgruppen formulera underlag till annonser och skapa en bild av den person som passar bäst för jobbet. En befattningsprofil kan skapas både manuellt under ett samtal och genom att besvara enkäten individuellt över webben. Jämför de sökandes personprofil med befattningsprofilen som en del i rekryteringsprocessen.

Vi har även samarbete med Cubiks olika tester där vi har möjlighet att göra en mer djuplodande test såsom ”assessments centre” med kombinerad personlighetsanalys och färdighetstester etc. som sedan analyseras genom Marinkraft av certifierad psykolog. Denna metod används på begäran vid vissa specialistbefattningar.

Recensioner

Se vad våra kunder säger om oss, följ länken till recensioner.